Transmuraal Incidenten Melden (TIM)

Het is belangrijk tekortkomingen in zorgprocessen te melden.
Maar: de zorg reikt voor de meeste patiënten verder dan alleen de huisartspraktijk of de zorginstelling.

Daarom is er naast ‘VIM’ nu ook de mogelijkheid voor ‘TIM’: Transmuraal Incident Melden. Nog steeds een veilige manier van melden van patiëntincidenten, maar dan gericht op de ketenzorg.

Het IJsselland Ziekenhuis heeft inmiddels samen met de VVT sector een paar jaar ervaring hiermee opgedaan. Met succes. In gezamenlijkheid worden meldingen opgepakt en processen verbeterd met behulp van de TIM Commissie.

Inmiddels is deze TIM Commissie uitgebreid met afgevaardigden van de HAP en de Regio apotheek en uiteraard zullen de huisartsen hierin niet ontbreken.

Pilot TIM voor huisartsen

Huisartsen Ruud Klomp en Mieke ten Hoeve (Krimpen aan den IJssel) trekken in gezamenlijkheid met het IJsselland Ziekenhuis en ZorgDomein op om het TIMmen voor huisartsen op een laagdrempelige manier mogelijk te maken. Vanaf 1 mei 2017 kunnen alle huisartsen uit het adherentiegebied van het IJsselland incidenten melden via ZorgDomein.

Deze voor Nederland unieke pilot zal tussentijds worden geëvalueerd en bijgestuurd. Bij succes zal een landelijke uitrol plaatsvinden.

Twijfel niet of iets meldenswaardig is; meld een patiëntincident dat over de muren van de huisartsenpraktijk reikt, in volgende 5 stappen:

  1. Ga naar ZorgDomein
  2. Kies voor verpleging & verzorging
  3. Overige zorgvragen
  4. Transmuraal incident melden (TIM)
  5. Vul het format in en uw eerste TIM melding is gedaan.

De veiligheidscoördinator van het IJsselland Ziekenhuis geeft in dit document antwoord op een aantal essentiële vragen rondom de werking van het Transmuraal Incident Melden.