Transmuraal Incidenten Melden (TIM)

Het is belangrijk tekortkomingen in zorgprocessen te melden.
En de zorg reikt voor de meeste patiënten verder dan alleen de huisartspraktijk of de zorginstelling.

Daarom bestaat er naast ‘VIM’ ook de mogelijkheid voor ‘TIM’: Transmuraal Incident Melden.
Een net zo veilige manier van melden van patiëntincidenten, maar dan gericht op de ketenzorg.

Het IJsselland Ziekenhuis heeft inmiddels samen met de VVT sector een paar jaar ervaring hiermee opgedaan. Met succes. In gezamenlijkheid worden meldingen opgepakt en processen verbeterd met behulp van de TIM Commissie.

Inmiddels is deze TIM Commissie uitgebreid met afgevaardigden van de HAP en de Regio apotheek en uiteraard ontbreken de huisartsen hierin niet.

TIM voor huisartsen

Sinds 2017 kunnen alle huisartsen uit het adherentiegebied van het IJsselland incidenten melden via ZorgDomein.

Twijfel niet of iets meldenswaardig is; meld een patiëntincident dat over de muren van de huisartsenpraktijk reikt, in volgende 5 stappen:

  1. Ga naar ZorgDomein
  2. Kies voor verpleging & verzorging
  3. Overige zorgvragen
  4. Transmuraal incident melden (TIM)
  5. Vul het format in en uw eerste TIM melding is gedaan.

De veiligheidscoördinator van het IJsselland Ziekenhuis geeft in dit document antwoord op een aantal essentiële vragen rondom de werking van het Transmuraal Incident Melden.