Duodagen

Op donderdag 2 april en vrijdag 3 april 2020 organiseert het IJsselland Ziekenhuis editie 13 van de Duodagen, een geaccrediteerde bijscholingsactiviteit voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

De belangrijkste informatie op een rij:

 • Op donderdag en vrijdag wordt hetzelfde programma aangeboden.
 • Het programma vindt plaats tussen 8.30 en 16.30 uur.
 • Iedere dag heeft 7 onderdelen (waarvan 6 keuze onderwerpen)
 • Ieder onderwerp wordt door een medisch specialist en een huisarts voorbereid.

Accreditatie

Voor de huisarts en specialist ouderengeneeskunde worden 6 accreditatiepunten voor het programma aangevraagd.

Programma 2020

8.00 uur - Ontvangst met koffie/thee

8.30 uur - Opening

8.45 uur - Onderwerp 1.  (keuze)

 • Levertestafwijkingen, hoe nu verder?
  door: dhr. dr. K. Sebib Korkmaz (MDL arts) en een huisarts
 • Post Intensive Care syndroom
  door: dhr. F.A.G. Schreiner (anesthesioloog-intensivist), mw. K. op ’t Hof (IC verpleegkundige) en dhr. N. Heins (huisarts)

9.35 uur - Korte pauze / wisselen

9.40 uur - Onderwerp 2. (keuze)

 • Het vrouwenhart
  door: mw. V.A.P. Borghouts (cardioloog) en mw. A.M. Boer (huisarts)
 • Acute urologie
  door: dhr. R. Hoendervangers (uroloog) en dhr. S.M. Hashemi (huisarts)

10.30 uur - Pauze / wisselen

10.45 uur - Onderwerp 3. (keuze)

 • Voet- en enkelpathologie
  door: dhr. B. Boetes (orthopedisch chirurg) en dhr. P. Zoomers (huisarts)
 • Ontwikkelingen in het slaapcentrum   
  door: dhr. S.A. Gajadin (longarts) en mw. E. Borsboom (huisarts)

11.35 uur - Korte pauze / wisselen

11.40 uur - Onderwerp 4. (keuze)

 • Wegwijs in netwerkzorg voor kwetsbare ouderen regio Rijnmond e.o.
  door: mw. C. Veen (klinisch geriater), mw. N. van der Winden (teamleider transferverpleegkundigen IJsselland), mw. I. den Boer (huisarts) en mw. M. Kruisman (specialist ouderengeneeskunde)
 • Magnesium, calcium, vitamines
  door: mw. dr. I. Kuipers, mw. dr. E. Kemper-Proper, mw. dr. L.S.M. Boesten en dhr. dr. R.H.A. van der Doelen (klinisch chemici) en een huisarts

12.30 uur - Lunch

13.30 uur - Onderwerp 5. (keuze)

 • Kleine chirurgische verrichtingen  
  door: dhr. P.A.R. de Rijcke en mw. K.H.A. van Eeghem (chirurgen), en mw. I.D.van den Berge, huisarts
 • Multiple myeloom: Risico op infecties en trombose
  door: dhr. B. Santbergen (internist-hematoloog) en dhr. P.M. Kevenaar (huisarts)

14.20 uur - Korte pauze / wisselen

14.25 uur - Onderwerp 6.  (keuze)

 • De basis en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van reumatoïde artritis, van diagnose tot therapie
  door: mw. dr. R. Padmos en mw. dr. L.J.C. Kranenburg (reumatologen), en mw. M.K. Liem en dhr. J.F.M. Blankers (huisartsen)
 • De topicale behandeling van Constitutioneel Eczeem (CE)
  door: mw. S.M. Stewart (dermatoloog) en mw. S.N.M. te Loo (huisarts)

15.15 uur -  Pauze / wisselen

15.30 uur - Onderwerp 7.  (plenair)

 • Mond- kaak- en aangezichtschirurgie in het algemeen  
  door: dhr. A.J. Rinksma, dhr. dr. P. de Roos en dhr. F.P. Bouw (MKA chirurgen) en mw. S. Vuik (huisarts)

16.30 uur - Borrel

17.00 uur - Einde

Speciaal voor nieuwe huisartsen!

Bent u in de afgelopen 2 jaar in deze omgeving begonnen als huisarts of specialist ouderengeneeskunde en bent u geïnteresseerd in het IJsselland Ziekenhuis?
Aansluitend op onze Duodag op donderdag 2 april organiseren wij voor u een rondleiding en welkomstdiner tot 19.00 uur.

Het programma bestaat uit een korte rondleiding en een kennismaking met onze bestuurders en nieuwe medisch specialisten onder het genot van een diner. Tussen de gangen van het diner volgt een korte pitch van huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en nieuwe specialisten zodat we elkaar beter leren kennen en een goede start in onze samenwerking maken.

Inschrijven hiervoor kan via het inschrijfformulier voor de Duodagen.
(Voor deze avond geldt: vol=vol. Bij succes zullen wij het welkomstdiner herhalen.)

Inschrijven Duo Dagen

U kunt zich via dit formulier inschrijven voor de 13e editie van de Duodagen op 2 en 3 april 2020 en - indien van toepassing - voor het welkomstdiner.
We hopen u op 2 en/of 3 april welkom te mogen heten!

NB  Zodra een keuzesessie bij een onderwerp vol is, wordt u daarover geïnformeerd. U wordt dan bij de andere keuzesessie van dit onderwerp ingedeeld.

 

De werkgroep Duodagen IJsselland Ziekenhuis,

 • Mark Hofstetter, huisarts
 • Paul van den Homberg, huisarts
 • Bastiaan Boetes, orthopedisch chirurg
 • Bart Gerretsen, dermatoloog
 • Jannet Wapperom, coördinator ZorgDomein en huisartsen
 • Christine Evertse, beleidsmedewerker Vereniging Medische Staf
 • Mireille Livain, medewerker communicatie
 • Astrid van Amelsvoort, stafmedewerker communicatie