Links op deze website:

Referentiewaarden laboratorium

Ga naar het overzicht Referentiewaarden op de website Algemeen Klinisch Laboratorium voor professionals.

E-Nieuwsbrief voor patiënten en bezoekers

Het IJsselland Ziekenhuis verzorgt ca. 6 maal per jaar een elektronische nieuwsbrief voor patiënten en andere belangstellenden.

Ga naar nieuwsbrief patiënt & bezoeker.