Vraag en antwoord

Het IJsselland Ziekenhuis is met ingang van 1 januari 2019 rookvrij.

Als rookvrij ziekenhuis willen we een gezonde levensstijl stimuleren voor medewerkers, patiënten en bezoekers, en hen een aangename werk- en verblijfsomgeving bieden. Dit betekent dat het ziekenhuis als ook het terrein van het IJsselland Ziekenhuis per 1 januari 2019 volledig rookvrij is.

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over IJsselland rookvrij. Als u op een v'tje voor een vraag klikt, klapt de vraag uit en verschijnt het antwoord daaronder.

Het IJsselland Ziekenhuis is per 1 januari 2019 rookvrij. Waarom deze keuze?

Als rookvrij ziekenhuis willen we een gezonde levensstijl stimuleren voor medewerkers, patiënten en bezoekers, en hen een aangename werk- en verblijfsomgeving bieden. 

Ons ziekenhuis is een gezondheidsinstelling, en daar past roken niet bij. Patiënten, bezoekers en medewerkers zouden niet door de rook heen moeten hoeven naar een afspraak of behandeling, op bezoek bij iemand of naar het werk.

Ons ziekenhuis volgt met rookvrij de trend van andere Nederlandse ziekenhuizen die onlangs rookvrij zijn geworden, bijvoorbeeld in de regio het Albert Schweitzer ziekenhuis, of die met de voorbereidingen hiervoor bezig zijn (o.a. Franciscus Vlietland en het Ikazia). Daarnaast omarmen organisaties als scholen, overheidsinstellingen en sportclubs ook het rookvrij-initiatief.

Ook de organisaties die in/bij het ziekenhuis een ruimte huren, zoals de Regioapotheek, Rijndam Revalidatie en Huisartsenpost IJsselland, staan achter ons rookvrij-beleid.Waarom nu pas rookvrij?

Het ziekenhuis is al langere tijd bezig om dit plan vorm te geven, het kost echter tijd om zo'n traject goed neer te zetten, zowel voor patiënten als bezoekers als voor het eigen personeel.

De maatregel niet-roken is een logisch gevolg van de veranderende maatschappij waarin niet-roken steeds meer de norm is, maar is vooral een gevolg van de omgeving waarin wij werken: een organisatie die voorziet in de best mogelijke zorg en gezondheid voor haar patiënten én medewerkers: daar past roken niet (meer).Wat betekent IJsselland rookvrij?

Rookvrij betekent dat in en rond het IJsselland Ziekenhuis een rookvrije zone is ingesteld: deze geldt voor de terreinen, de parkeergarage en de aanloopgebieden naar de ingangen. Met ingang van 1 januari 2019 mogen patiënten, bezoekers, medewerkers, passanten en leveranciers in de rookvrije zone niet meer roken.Hoe zie ik waar per 1 januari niet meer mag worden gerookt?

Bij de ingangen van ons terrein staan borden en op de grond zijn lijnen (blauw) en grondstickers aangebracht om ons rookvrije terrein aan te geven. Achter de borden en de belijning start de rookvrije zone.


Plattegrond met rookvrije zone

Op de plattegrond staat de rookvrije zone aangegeven. Bekijk de plattegrond.
Binnen de rode lijn op de plattegrond mag nergens worden gerookt.

 

 

Zijn de buitenpoliklinieken in Nesselande en Krimpen en de Havenpolikliniek van het IJsselland Ziekenhuis ook rookvrij?

De buitenlocaties hebben hun eigen regels. Voor de buitenpoliklinieken Krimpen en Nesselande geldt: 'roken alleen buiten het gebouw'; voor de Havenpolikliniek geldt 'roken buiten het terrein'. Er wordt wel gekeken of rookvrij Gezondheidscentrum breed (Multifunctioneel centrum de Kristal en Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel) en Havenpoliliniek-breed kan worden doorgevoerd.Voor welke rookwaar geldt het verbod?

Het verbod geldt zowel voor het roken van sigaretten, sigaren, pijptabak, ook voor de e-sigaret ('dampen'), en 'rookvrije sigaretten', zoals de iQos/Heets en alle andere rookgerei.Hoe krijg ik als patiënt/bezoeker te horen over IJsselland rookvrij?

In het ziekenhuis worden patiënten en bezoekers op diverse plekken op IJsselland rookvrij geattendeerd door middel van posters. De afdelingsinformatiemap voor patiënten, het opnameboekje, de gedragsregels en de website zijn aangepast. In de huis-aan-huiskranten van week 47 is een pagina over IJsselland rookvrij verschenen, en ook in patiëntenmagazine 4, uitgave december, is hier aandacht aan besteed. Daarnaast zijn patiënten en bezoekers geïnformeerd via social media enz.Wat gebeurt er met de rookabri's?

De rookabri aan de Capelse zijde van het ziekenhuis is verwijderd. De rookabri aan de Rotterdamse zijde is een rookvrije Kiss & Ride gelegenheid geworden, waar patiënten en bezoekers kunnen worden afgezet en/of opgehaald.

Ik wil toch roken. Waar kan dat?

Wilt u toch roken, dan kan dat buiten de rookvrije zone (zie de plattegrond). 
Mocht toch binnen de rookvrije zone worden gerookt, zult u vriendelijk worden verzocht buiten de rookvrije zone te gaan staan.Hoe wordt er gehandhaafd als blijkt dat toch wordt gerookt binnen de rookvrije zone?

In principe handhaven we met z'n allen: zowel medewerker, arts, vrijwilliger, en ook patiënt en bezoek kan dit doen. Iedereen die ziet dat op het terrein (de rookvrije zone) toch wordt gerookt, kan betreffende persoon vriendelijk aanspreken en wijzen op het geldende rookbeleid van het ziekenhuis. Mocht er een vervelende situatie ontstaan, kan de beveiliging erbij worden geroepen. De beveiliging handhaaft niet alleen het rookverbod, wij doen dit allemaal!Wat doe ik als ik iemand binnen de rookvrije zone zie roken?

U kunt dit melden bij de beveiliging.Wat doe ik als iemand op de afdeling rookt?

U kunt dit aan de verpleging melden.Ik ben als patiënt opgenomen op een verpleegafdeling. Wat doe ik als ik enorme stress ervaar en wil/moet roken?

Indien dit het geval is, wordt met de verpleegafdeling overlegd of er mogelijkheden zijn voor het gebruik van nicotinepleisters.Ik denk erover om te stoppen met roken. Hoe kan het ziekenhuis mij helpen?

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een rookstoppolikliniek. U kunt via uw huisarts naar dit speciale spreekuur op de polikliniek Longziekten worden doorverwezen.Waar kan ik terecht met vragen of voor meer informatie?

Heeft u vragen over IJsselland rookvrij, dan kunt u een mail sturen aan YSLRookvrij@ysl.nl