Organisatie

In het IJsselland Ziekenhuis richt kennisontwikkeling zich op de evaluatie van de dagelijkse praktijk in de zorg. Verder vindt er onderzoek plaats naar nieuwe diagnostiek, interventies en kwaliteitsaspecten. Voor de haalbaarheid, kwaliteit en relevantie zijn de klinische context en patiëntvoorkeuren mede bepalend. Om het wetenschappelijk klimaat in het IJsselland Ziekenhuis zo goed mogelijk te stimuleren en te ondersteunen, is de Wetenschapscommissie opgericht.

Wetenschappelijk onderzoek

De Wetenschapscommissie voorziet onderzoekers in het IJsselland Ziekenhuis graag van informatie en ondersteuning met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te realiseren, werkt de Wetenschapscommissie samen met het Trialbureau.  

Trialbureau

Het team bestaat uit twee personen met verschillende expertises. Een researchcoördinator en een secretaris Lokale Toetsingscommissie vormen samen het Trialbureau, onderdeel van het Leerhuis, HRM. Het Trialbureau adviseert bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Door onze ruime ervaring zijn we uitstekend in staat om op verantwoorde wijze bij te dragen aan de verhoging van de kwaliteit van uw wetenschappelijk onderzoek. Onder andere door het verzorgen van deskundigheidsbevordering van onderzoekers, medewerkers en studenten.

Secretaris lokale toetsingscommissie en wetenschapscommissie

De functie van Secretaris LTC & WC is een op zichzelf staande functie en vormt samen met de Raad van Bestuur de Lokale Toetsingscommissie (LTC). Deze maakt organisatorisch deel uit van het Trialbureau, onderdeel van het Leerhuis, HRM. De secretaris Lokale toetsingscommissie beoordeelt onderzoeksprotocollen, adviseert de Raad van Bestuur daarover en maakt inzichtelijk welk onderzoek er in het IJsselland Ziekenhuis loopt. Daarnaast draagt zij zorg voor inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning. Rapportages, het Jaarverslag en Kwaliteitshandboek toegepast wetenschappelijk onderzoek (in ontwikkeling) zijn daar voorbeelden van.

Researchcoördinator

Om u te ondersteunen, biedt de researchcoördinator de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiden lokale indieningsprocedures
  • Advies logistieke haalbaarheid
  • Advies en begeleiding rondom verpleegkundig onderzoek
  • Digitale ondersteuning en organisatie
  • Begeleiden bij uitvoering onderzoek
  • Advies geldende wet- en regelgeving
  • Voorbereiden monitorvisites
  • Bijhouden administratie onderzoeken (ISF)
  • Knelpunten binnen onderzoeken oppakken
  • SOP schrijven