Wetenschappelijk onderzoek

Naast het opleiden van nieuw verpleegkundig- en medisch personeel vindt het IJsselland Ziekenhuis het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek belangrijk. In het ziekenhuis wordt dan ook structureel gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg op basis van patiëntgebonden klinisch relevant onderzoek en medical trials en dataverzameling. Randvoorwaarden hierbij zijn het stimuleren van een onderzoeksklimaat en het bijdragen aan wetenschappelijke kennisvorming.