Afsluiting trials

Alle bij de studie betrokken afdelingen en Raad van Bestuur informeert u tijdig, maar binnen een half jaar, over de afsluiting van de studie en het aantal geïncludeerde patiënten.
Wanneer een studie in de follow-up (FU) fase komt, en er geen patiënten meer geïncludeerd worden, is er nog geen sprake van sluiting van de studie.