Lopend onderzoek en publicaties

In het jaarverslag van de wetenschapscommissie vindt u een bijlage met de gestarte studies van het afgelopen jaar.

Publicaties

Alle publicaties die jaarlijks vanuit het IJsselland Ziekenhuis verschijnen, worden verzameld en ook op deze site gepubliceerd middels het jaarverslag. Dit publicatieoverzicht geeft enerzijds een goed beeld van wat er aan wetenschappelijke activiteiten plaatsvindt in het ziekenhuis. Anderzijds biedt het overzicht een helder inzicht in de maatschappelijke bijdrages die de medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis jaarlijks met hun onderzoeken leveren.

Downloads

U kunt ook zoeken in de artikelen uit het publicatieoverzicht van PubMed