De diversiteit van tradities in het IJsselland Ziekenhuis tijdens de Goede Week

 

Deze week, die bekend staat als de Goede Week, brengt verschillende tradities samen in een periode van bezinning,  verbondenheid en verdraagzaamheid. Het is een tijd waarin voorbereidingen voor Pasen samenvallen met de vastenmaand Ramadan, waardoor er een bijzondere synergie ontstaat tussen verschillende geloofsgemeenschappen.

In het IJsselland Ziekenhuis wordt deze veelzijdigheid van verbondenheid gevierd door middel van een initiatief van een toegewijde medewerker: een IFTAR-maaltijd. Dit evenement staat symbool voor delen en verbinden, waarbij mensen van diverse achtergronden samenkomen om elkaar te ontmoeten en te genieten van elkaars gezelschap. Het is een prachtig voorbeeld van hoe verschillende tradities elkaar kunnen verrijken en versterken.

Op eerste Paasdag worden patiënten in het ziekenhuis herinnerd aan de essentie van deze dag met een korte paasgedachte. Ook de medewerkers die hun tijd en energie inzetten om anderen te verzorgen ontvangen een betekenisvolle paasgroet. De Stichting Vrienden van het ziekenhuis draagt bij aan de feestelijke sfeer door jaarlijks voor passende muzikale omlijsting te zorgen tijdens de Paasdagen.

In het IJsselland Ziekenhuis is inclusiviteit belangrijk. We zijn een ziekenhuis voor iedereen,  ongeacht achtergrond, geloof of afkomst. Het ziekenhuis is een plek waar mensen samen komen, niet alleen om te genezen, maar ook om elkaar te steunen en te versterken. Juist in deze tijd, de lente, waarin de natuur ontwaakt en nieuw leven zich aandient, wordt de kracht van verbondenheid en samenzijn des te meer gevoeld en gewaardeerd.