Pilot Directe Toegang Radiologie een groot succes!

 

In het IJsselland Ziekenhuis werken Huisartsenpost en Spoedeisende hulp samen aan het project ‘Netwerksamenwerking rondom de acute patiënt’. Dat uit zich op dit moment in een fysieke verbouwing. Maar dat is niet het enige dat ondernomen wordt in dit project.  

Om efficiënter met elkaar samen te werken, bekijken we nauwgezet waar we dubbeling in aangeboden zorg kunnen voorkomen. Dat verkort de wachttijd voor onze patiënten aanzienlijk, terwijl de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk is.  

Daarom is er vorig jaar gestart met de pilot ‘Directe Toegang Radiologie’. In deze pilot kan de huisarts rechtstreeks, zonder tussenkomst van de SEH, een foto aanvragen en voorlopig beoordelen. Pas als de huisarts een afwijking constateert, wordt de patiënt naar de Spoedeisende hulp verwezen voor behandeling. 

Na evaluatie bleek dat in dit pilot-jaar de huisartsen een kleine 600 foto’s aangevraagd en beoordeeld hebben. Op ongeveer 40% van de aanvragen zag de huisarts een afwijking op de foto en werd de patiënt doorgestuurd naar de SEH. Maar ruim 350 patiënten is een onnodig bezoek aan de SEH, onnodige wachttijd op de SEH en een onnodige belasting van het eigen risico bespaard gebleven. Een groot succes dus! Daarom is deze werkwijze intussen standaard geworden als u met een verdenking van een botbreuk op het Spoedplein in het IJsselland komt.