Het IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen regionaal ziekenhuis met 332 bedden. Het ziekenhuis heeft een polikliniek in Rotterdam Nesselande, een polikliniek in Krimpen aan den IJssel en sinds 2021 een polikliniek in Kralingen.

Het IJsselland Ziekenhuis biedt een breed aanbod aan medisch specialistische zorg. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn naasten.
Onze 1780 medewerkers, 151 medisch specialisten en 190 vrijwilligers spannen zich hier elke dag weer met veel energie en betrokkenheid voor in.

Onze specialistische zorg voor u

Maag-, darm en leverzorg (MDL) is het speerpunt van het ziekenhuis. Op het gebied van maag-darm-leverzorg bieden wij topklinische zorg.
Zorg voor moeder & kind en Zorg voor kwetsbare ouderen zijn prioriteiten van het ziekenhuis.

Verzorgingsgebied

Als algemeen ziekenhuis zorgen wij in eerste instantie voor onze directe omgeving, ons verzorgingsgebied, ook wel adherentiegebied genoemd. Het verzorgingsgebied strekt zich uit over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, de Krimpenerwaard en (de oostelijke kant van) Rotterdam.

Een uitzondering hierop vormt de MDL-zorg. Deze kent een duidelijke bovenregionale functie.
Het adherentiegebied voor MDL-zorg is meer dan twee keer zo groot als het adherentiegebied voor het reguliere zorgaanbod.

Geschiedenis

Het IJsselland Ziekenhuis is in 1991 ontstaan uit de fusie van de voormalige Rotterdamse ziekenhuizen Bergweg en Eudokia.
Het Ziekenhuis Eudokia, op protestants-christelijke grondslag, dateerde uit 1890. Het Bergwegziekenhuis, een gemeentelijk ziekenhuis, werd in 1908 opgericht.

Om de overstap naar Capelle aan den IJssel te vereenvoudigen zijn de beide ziekenhuizen op 1 januari 1990 geïntegreerd op de locatie van het Bergwegziekenhuis. Het gebouw in Capelle aan de Prins Constantijnweg werd op 3 juni 1991 in gebruik genomen.

Wet Toelating Zorginstellingen (vergunning)

Het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Meer informatie vindt u op de website www.wtzi.nl.
(zoek binnen 'toegelaten instellingen', 'instelling voor medisch specialistische zorg', IJsselland Ziekenhuis)