Kwaliteitsbeleid

Het IJsselland Ziekenhuis hecht grote waarde aan kwaliteit van zorg en stelt alles in het werk om zorg continu te verbeteren. Dit doen wij op allerlei manieren.

De belangrijkste factor hierin zijn onze patiënten en bezoekers, u dus.
Via uw ervaringen weten wij of de zorg naar tevredenheid verloopt of dat meer aandacht voor een onderwerp nodig is.

Visie op kwaliteit

Het IJsselland Ziekenhuis hecht grote waarde aan kwaliteit en heeft het veiligheidsdenken hoog in het vaandel staan. Wij zijn voortdurend bezig om de zorg continue te verbeteren, waarbij de patiënt op alle niveaus binnen de organisatie wordt betrokken.

Kwaliteitshuis

Het IJsselland Ziekenhuis maakt gebruik van een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, ook wel ‘kwaliteitshuis’ genoemd. Dit ‘kwaliteitshuis’ omvat alle aspecten van kwaliteit en veiligheid binnen het IJsselland Ziekenhuis, die nodig zijn voor een integrale en eenduidige benadering van kwaliteit en veiligheid.

Kwaliteitsindicatoren

We verantwoorden jaarlijks de kwaliteit van onze zorg aan verschillende organisaties (o.a. de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland) door het aanleveren van landelijke kwaliteitsindicatoren. Wij gebruiken de resultaten van deze indicatoren om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Kwaliteitsdashboard

Het  kwaliteitsdashboard geeft realtime inzicht in de scores van verschillende kwaliteitsindicatoren. Het doel van het werken met dit kwaliteitsdashboard is gericht op leren en verbeteren met elkaar.

Audits

In het IJsselland Ziekenhuis worden (interne) audits gelopen om te laten zien waar de kwaliteit en veiligheid van onze zorg goed is en waar het nog beter kan. De bevindingen na het afronden van een interne audit zijn vervolgens de basis voor een verbeterplan, waarin passende maatregelen kunnen worden genomen of vastgesteld wordt dat alle processen zijn gewaarborgd.