Legitimatie

Wij vragen onze patiënten een verzekeringsbewijs en een identiteitsbewijs te overleggen. Wij bekijken de foto op het identiteitsbewijs en controleren of de naam van de patiënt overeenkomt met de gegevens van het verzekeringsbewijs.

Burgerservicenummer (BSN)

Op 1 juni 2009 is de "Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg" van kracht geworden. Deze wet verplicht alle ziekenhuizen uw Burger Service Nummer (BSN) te gebruiken bij de uitwisseling van medische gegevens met bijvoorbeeld uw huisarts. Alleen op deze manier kunnen zorgverleners veilig en betrouwbaar relevante medische gegevens delen. Het maakt de kans op medische fouten kleiner en ondersteunt de samenwerking tussen artsen.

U hoeft hiervoor geen extra documenten mee te brengen, het BSN staat op uw legitimatiebewijs.

Wij controleren regelmatig uw gegevens

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt regelmatig opnieuw naar uw geboortedatum, uw naam en uw voorletters gevraagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u zich meldt bij een balie of als u voor een onderzoek naar een andere afdeling wordt gebracht. Dit is een landelijk controlemiddel om uw veiligheid te waarborgen.