Uw afspraak verzetten of afzeggen?

Bent u op de afgesproken datum verhinderd?
Geef dit dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraakdatum) telefonisch door aan de betreffende afdeling.

Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen en u kunt weer een nieuwe afspraak maken.

Ga naar de afsprakennummers >

Wegblijftarief

Meldt u zich niet tijdig af, of verschijnt u niet op uw afspraak, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen tenzij u een geldige reden heeft. Het wegblijftarief bedraagt € 43,30.