Toegangstijden en wachttijden

Op deze pagina’s vindt u informatie over de toegangstijden van de poliklinieken op de verschillende locaties, en de wachttijden voor dagverpleging en klinische opname in het IJsselland Ziekenhuis.

Wachttijd poliklinieken

De toegangstijd voor de poliklinieken is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek, en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

De toegangstijd wordt maandelijks als volgt berekend:
per specialisme wordt bekeken wat de derde vrije nieuwe patiëntenplaats in het spreekuurrooster is, ongeacht de medisch specialist. Dit geeft een reële indicatie van de toegangstijd.
Wanneer uw vraag uitgaat naar een specifieke medisch specialist, kan de toegangstijd afwijken.

Als er sprake is van spoed kan een patiënt (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Wachttijd dagverpleging en klinische opname

De wachttijd voor dagverpleging en klinische opname is het aantal kalenderdagen tussen het moment van plaatsing op de wachtlijst, tot het moment van operatie.

De wachttijd voor dagverpleging en klinische opname wordt maandelijks berekend op basis van de historische wachttijd. Per specialisme wordt de wachttijd genomen van alle patiënten die in de voorgaande drie maanden zijn behandeld. De cijfers worden hierbij voor bijzondere omstandigheden gecorrigeerd.

Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd.
Let wel: het getal is een gemiddelde van wachttijd voor alle ingrepen die door het betreffende specialisme worden uitgevoerd. Daarnaast betreft het een gemiddelde van alle medisch specialisten uit de maatschap/vakgroep.

De wachttijd voor een specifieke ingreep, of voor een specifieke medisch specialist kan afwijken. 

Treeknorm: de maximaal aanvaardbare toegangstijd

Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.
De maximaal aanvaardbare tijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.
Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. 

Definities op een rij


A. Wachttijden polikliniek (in kalenderdagen)

Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt bij een polikliniek en het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister, ongeacht de specialist.

B. Wachttijden behandeling (in kalenderdagen)

Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister.

C. Wachttijden voor onderzoek (in kalenderdagen)

Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat een patiënt van buiten het ziekenhuis een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister.

De toegangstijden gelden niet voor spoedpatiënten

Voor de volledigheid vermelden wij dat toegangstijden en wachttijden niet gelden voor spoedpatiënten.

Aan deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar wachttijden