Tarieven

Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed door uw zorgverzekering, is het van belang om te weten hoeveel uw behandeling gaat kosten. U heeft daarvoor een diagnosecode, verrichtingscode of de zorgproductcode nodig.
Deze kunt u vooraf bij het secretariaat van uw behandelend arts opvragen.

Met de zorgproductcode kunt u daarna de prijs opzoeken in onderstaande prijslijsten. Lukt dit niet, dan kunt u de prijs van de behandeling opvragen bij de financiële administratie via e-mailadres: FA@ysl.nl

Kijk in de lijst voor de tarieven voor passanten:

De prijzen in de passantenprijslijst zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt het IJsselland Ziekenhuis zich het recht voor om dit te doen.

De kolommen in de prijslijst hebben de volgende betekenis:

  • Declaratiecode: code die gebruikt wordt voor de factuur.
  • Declaratiecodes beginnend met een 14 of 15 vallen binnen de basisverzekering.
  • Declaratiecodes beginnend met een 16 of 17 vallen buiten de basisverzekering. Die behandelingen worden soms vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen.
  • Omschrijving: de omschrijving van de behandeling in het ziekenhuis
  • Totaaltarief: de kosten die het ziekenhuis bij u in rekening brengt voor uw behandeling (tarieven voor keuringen, rapporten en inlichtingen zijn exclusief BTW, de BTW wordt (indien van toepassing) op de nota in rekening gebracht).

Veelvoorkomende behandelingen buiten de basisverzekering

Hieronder vindt u de tarieven voor de meest voorkomende behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Mogelijk ontvangt u wel een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Prijzen 2024

Behandeling Zorgproductcode Totaaltarief 2024
Sterilisatie man 210301002 € 435,68
Sterilisatie vrouw - Laparoscopisch 210301005 € 1.988,03
Sterilisatie vrouw als bijkomende ingreep tijdens een sectio 199906 € 600,00
Boven-ooglidcorrectie (dubbelzijdig met lokale verdoving) 990004072 € 933,62
Oorcorrectie 990004073 € 3.489,19
Besnijdenis volwassen man 149899017 € 1.124,34
Besnijdenis jongen < 18 jaar 990356062 € 2.080,00
Poliklinische bevalling zonder medische indicatie (niet door een gynaecoloog met partusassistentie) 190043 € 800,00
Plaatsen spiraal 210301004 € 500,00
     

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op onze prijslijsten:

De prijzen in de actuele prijslijst (passant) zijn de prijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen met de zorgverzekeraars of voor onverzekerde patiënten. Deze prijzen zijn met zorg tot stand gekomen; voor eventuele fouten in de gepubliceerde prijslijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt het IJsselland Ziekenhuis zich het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (dus als u voor de eerste keer in verband met de zorgvraag in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.