Tarieven

Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed, is het van belang om te weten hoeveel uw behandeling gaat kosten. U heeft daarvoor een verrichtingscode of de zorgproductcode nodig. Deze kunt u vooraf bij het secretariaat van uw behandelend arts opvragen.

Met de zorgproductcode kunt u daarna de prijs opzoeken in onderstaande tarieflijsten. Lukt dit niet, dan kunt u de prijs van de behandeling ook opvragen bij de financiële administratie op telefoonnummer (010) 258 5289 of (010) 258 5831.

Kijk in de lijst voor de tarieven voor passanten:

Veelvoorkomende behandelingen buiten de basisverzekering

Hieronder vindt u de tarieven voor de meest voorkomende behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Mogelijk ontvangt u wel een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Mocht de behandeling die u wilt laten uitvoeren niet in de lijst terug te vinden zijn, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie op telefoonnummer (010) 258 5289 of (010) 258 5831.

U kunt uw vraag ook stellen aan vragenbedrijfsadm@ysl.nl.

Prijzen 2019

Behandeling Zorgproductcode Totaaltarief 2019
Sterilisatie man 210301002 € 351,-
Sterilisatie vrouw - Laparoscopisch 210301005 € 1.520,-
Sterilisatie vrouw als bijkomende ingreep tijdens een sectio 199906 € 517,-
Boven-ooglidcorrectie (dubbelzijdig met lokale verdoving) 990004072 € 993,-
Oorcorrectie 990004073 € 2.669,-
Besnijdenis volwassen man 149899017 € 910,-
Besnijdenis jongen < 18 jaar 990356062 € 910,-
Poliklinische bevalling zonder medische indicatie (niet door een gynaecoloog met partusassistentie) 190043 € 629,-
Plaatsen spiraal 210301004 € 387,-

Tarieven

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de prijslijst:

  • De prijzen zijn onder voorbehoud;
  • Bij prijsverschil tussen moment van opvragen en het moment van de behandeling (het moment waarop u voor het eerst in het ziekenhuis komt), is de prijs die op het moment van de start van de behandeling geldt van toepassing.