Tarieven

Als de behandeling niet of gedeeltelijk wordt vergoed, is het van belang om te weten hoeveel uw behandeling gaat kosten. U heeft daarvoor een verrichtingscode of de zorgproductcode nodig. Deze kunt u vooraf bij het secretariaat van uw behandelend arts opvragen.

Met de zorgproductcode kunt u daarna de prijs opzoeken in onderstaande tarieflijsten. Lukt dit niet, dan kunt u de prijs van de behandeling ook opvragen bij de financiële administratie via e-mailadres FA@ysl.nl of telefoonnummer (010) 258 5289 of (010) 258 5831.

Kijk in de lijst voor de tarieven voor passanten:

De kolommen in de prijslijst hebben de volgende betekenis:

  • Declaratiecode: code die gebruikt wordt voor de factuur.
  • Behandelingen beginnend met een 14 of 15 vallen binnen de basisverzekering.
  • Behandelingen beginnend met een 16 of 17 vallen buiten de basisverzekering. Die behandelingen moet u soms (deels) zelf betalen ook al bent u verzekerd.
  • Omschrijving: de omschrijving van de behandeling in het ziekenhuis.
  • Totaaltarief: de kosten die het ziekenhuis bij u in rekening brengt voor uw behandeling (tarieven voor keuringen, rapporten en inlichtingen zijn exclusief BTW, de BTW wordt (indien van toepassing) op de nota in rekening gebracht).

Veelvoorkomende behandelingen buiten de basisverzekering

Hieronder vindt u de tarieven voor de meest voorkomende behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Mogelijk ontvangt u wel een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Prijzen 2020

Behandeling Zorgproductcode Totaaltarief 2020
Sterilisatie man 210301002 € 275,-
Sterilisatie vrouw - Laparoscopisch 210301005 € 1.520,-
Sterilisatie vrouw als bijkomende ingreep tijdens een sectio 199906 € 140,-
Boven-ooglidcorrectie (dubbelzijdig met lokale verdoving) 990004072 € 500,-
Oorcorrectie 990004073 € 2.700,-
Besnijdenis volwassen man 149899017 € 720,-
Besnijdenis jongen < 18 jaar 990356062 € 910,-
Poliklinische bevalling zonder medische indicatie (niet door een gynaecoloog met partusassistentie) 190043 € 641,63
Plaatsen spiraal 210301004 € 385,-

Tarieven

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op onze prijslijsten:

  • De prijzen in de actuele prijslijst (passant) zijn de prijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen met de zorgverzekeraars of voor onverzekerde patiënten. Deze prijzen zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijsten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt het IJsselland Ziekenhuis zich het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvan van de behandeling (dus als u in verband met de zorgvraag voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.