BRMO

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-organisme. Deze bacterie bevat eigenschappen die ervoor zorgen dat de meest gebruikte antibiotica niet werkzaam zijn. Wanneer u gezond bent en deze bacterie bij u draagt, geeft dit geen problemen. Zoals bij MRSA wordt uitgelegd hebben patiënten in het ziekenhuis echter vaak een verminderde weerstand waardoor de kans op een infectie verhoogd is.

Bent u drager van BRMO dan willen wij dit graag vooraf weten. Er kunnen dan passende maatregelen genomen worden. U kunt zelf beter behandeld worden met middelen die wél werkzaam zijn, en het voorkomt verspreiding naar andere patiënten die evenals u vatbaarder zijn voor infecties. Patiënten die een risico lopen op het dragen van BRMO worden voorafgaand aan een ziekenhuisopname gescreend of zij daadwerkelijk drager zijn.

Wanneer wordt u gescreend?

U wordt gescreend indien u een verhoogde kans heeft op BRMO. Hiervan is sprake indien u:

  • in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling verbleef;
  • in de afgelopen twee maanden korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling verbleef en behandeling heeft ondergaan waarbij de huidbarrière doorbroken is, u gedialyseerd bent, u een chronische infectie heeft of u een infectiebron heeft zoals een abces;
  • uit een Nederlandse instelling komt waar een BRMO-uitbraak heerst, die nog niet onder controle is.

Wat houdt de screening in?

Met een steriele wattenstok wordt er een uitstrijkje gemaakt van het rectum. Deze stok wordt opgestuurd naar het laboratorium microbiologie. Hier zal onderzocht worden of er sprake is van BRMO. Indien u drager bent van BRMO zullen zij contact op nemen met de behandelend arts die de aanvraag gedaan heeft. Meestal duurt het vier á vijf dagen voor de definitieve uitslag bekend is.

 

Welke maatregelen worden getroffen als u positief blijkt te zijn?

Bezoekt u de polikliniek, dan worden er geen extra maatregelen getroffen. Het contact is kort en de kans dat u iets overdraagt is erg klein.

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis dan wordt u in isolatie verpleegd. Dit houdt in dat u op een eenpersoonskamer ligt, en alleen voor onderzoeken van de kamer af mag. De maatregelen die verder genomen zullen worden zijn afhankelijk van het soort bacterie dat u bij u draagt. In de meeste gevallen zal dit gaan om het dragen van handschoenen en een schort door medewerkers. Het treffen van maatregelen door medewerkers wordt gedaan om te voorkomen dat wanneer zij naar andere patiënten gaan, deze patiënten ook besmet raken. Uw bezoek hoeft geen maatregelen te treffen.