Ontslag uit het ziekenhuis

Een opname is ingrijpend voor u en uw familie, net als de terugkeer naar huis. Ineens bent u niet meer omringd door verpleging die een deskundig oog in het zeil houdt, u verzorgt en vragen beantwoordt.

Ontslaggesprek

Voor uw vertrek naar huis komt de verpleegkundige nog even langs voor een afrondend gesprek. U krijgt dan:

  • informatie over uw medicatie;
  • uitleg bij brieven voor uw huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg of andere hulpverleners;
  • instructie voor douchen, tillen, wondverzorging, dieet etc.;
  • (eventueel) een vervolgafspraak;
  • antwoord op alle vragen die u zelf nog heeft. 

Informeer bij de verpleging wanneer dit gesprek plaatsvindt. U kunt iemand vragen (bv. familie) daarbij aanwezig te zijn. Twee horen én onthouden meer dan één!

Medicatiegesprek bij ontslag

Een afrondend gesprek met de apothekersassistent kan vragen en problemen voorkomen als u weer thuis bent. U krijgt daarom een medicatie ontslaggesprek. Informatie over dit gesprek hebben wij verzameld op de Groene Kaart. U krijgt de kaart aangeboden of hij ligt/hangt in de buurt van uw bed.

Klik hier of op het plaatje om de Groene Kaart te bekijken of te downloaden.

Ontslagkaart

Heeft u vragen? Stel ze vóór dat u met ontslag gaat!

Onze nieuwe ontslagkaart helpt om uw vragen op een rijtje te zetten. U krijgt de kaart aangeboden of hij ligt of hangt in de buurt van uw bed.

Klik hier of op het plaatje om de ontslagkaart te bekijken of te downloaden.

Reactiebriefkaart bij ontslag

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen tijdens de opname. Daarom biedt de verpleegkundige u tijdens het ontslaggesprek een reactiebriefkaartje aan.

  • De briefkaart kunt u invullen en opsturen (portovrij).
  • U kunt de vragen thuis invullen via de website www.patientenmening.nl, geef uw mening (gebruik de inlogcode op de briefkaart).

Teamleiders en afdelingshoofden kunnen zo - dagelijks - de reacties van patiënten van hun afdeling inzien en kunnen hier actie op nemen.

Informatie rondom uw ontslag uit het ziekenhuis

Als u met ontslag gaat, krijgt u veel informatie.

Belangrijke informatie is gebundeld in de ontslagfolder die u mee krijgt. In deze folder kruist de verpleegkundige adviezen aan die voor u van toepassing zijn. Ook eventuele vervolgafspraken worden hierin genoteerd. In de Folder App vindt u de ontslagfolder van uw specialisme en andere informatie die rondom uw ontslag van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettige en goed geïnformeerde thuiskomst toe.