Ontslag uit het ziekenhuis

Een opname is ingrijpend voor u en uw familie, net als de terugkeer naar huis. Ineens bent u niet meer omringd door verpleging die een deskundig oog in het zeil houdt, u verzorgt en vragen beantwoordt.

Ontslaggesprek

Voor uw vertrek naar huis komt de verpleegkundige nog even langs voor een afrondend gesprek. U krijgt dan:

  • informatie over uw medicatie;
  • uitleg bij brieven/e-mails voor uw huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg of andere hulpverleners;
  • instructie voor douchen, tillen, wondverzorging, dieet etc.;
  • (eventueel) een vervolgafspraak;
  • antwoord op alle vragen die u zelf nog heeft. 

Informeer bij de verpleging wanneer dit gesprek plaatsvindt. U kunt iemand vragen (bv. familie) daarbij aanwezig te zijn. Twee horen én onthouden meer dan één!

Medicatiegesprek bij ontslag

Een afrondend gesprek met de apothekersassistent kan vragen en problemen voorkomen als u weer thuis bent. U krijgt daarom een medicatie ontslaggesprek. Informatie over dit gesprek hebben wij verzameld op de Groene Kaart. Deze kaart is te vinden in onze folderapp.

Ontslagkaart

Heeft u vragen? Stel ze vóór dat u met ontslag gaat!

Onze ontslagkaart helpt om uw vragen op een rijtje te zetten. U krijgt de kaart aangeboden door de verpleging of u kunt hem vinden in de Afdelings Informatiemap bij u op de kamer of op de tablet bij uw bed.

Klik hier of op het plaatje om de ontslagkaart te bekijken of te downloaden.

Reactiekaart bij ontslag

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen tijdens de opname.

Daarom krijgt u na thuiskomst via de mail het verzoek om een enquête in te vullen.
Iedere verpleegafdeling heeft een speciaal daarvoor getrainde enquêtecontactpersoon die de resultaten monitort en zo nodig bespreekt in het team als er actie nodig is.
 

Informatie rondom uw ontslag uit het ziekenhuis

Als u met ontslag gaat, krijgt u veel informatie.

Belangrijke informatie is gebundeld in de ontslagfolder die u mee krijgt. In deze folder kruist de verpleegkundige adviezen aan die voor u van toepassing zijn. Ook eventuele vervolgafspraken worden hierin genoteerd. Het is ook mogelijk dat u een folder via de mail krijgt met instructies voor na uw ontslag.

In de Folder App vindt u de ontslagfolder van uw specialisme en andere informatie die rondom uw ontslag van belang kan zijn.

Wij wensen u een prettige en goed geïnformeerde thuiskomst toe.