Opvragen medisch dossier/ radiologiebeelden

U heeft recht op inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier. U kunt uw medisch dossier inzien in Mijn IJsselland. Op verzoek kunt u een kopie krijgen van uw dossier of deel van uw dossier. Ook kunt u uw radiologiebeelden opvragen.

Uw medisch dossier in Mijn IJsselland

In uw patiëntenportaal vindt u in het onderdeel ‘Dossier’ onder andere:

  • Brieven die onze zorgverleners hebben gestuurd aan uw huisarts of aan een andere zorgverlener;
  • Uitslagen van onderzoeken.

Inloggen in Mijn IJsselland kan via deze pagina.

Misschien heeft u hier al voldoende aan. Zo niet, dan kunt u uw dossier opvragen.

Uw dossier opvragen

a. Digitaal voor een ander ziekenhuis

Heeft u een afspraak voor een second opinion of wilt u uw behandeling in een ander ziekenhuis/kliniek voortzetten, bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd?

  • Log dan eerst in op Mijn IJsselland en geef akkoord voor de uitwisseling van uw medische gegevens.
    Dit doet u via: Mijn gegevens > Mijn toestemmingen > Zorgplatform.
  • Neem daarna contact op met de medewerkers van de afdeling Patiëntenvoorlichting: tel.nr. (010) 258 5137. Zij zullen u nadere instructies geven.

b. Geprint (kopie dossier)

U kunt ook een kopie van uw dossier opvragen. Hoe dat werkt leest u in de onderstaande folder.

Aan het opvragen van een dossier zijn geen kosten verbonden. De afhandeltermijn is maximaal 15 werkdagen. Bij het afhalen van de kopie moet u zich legitimeren.

Aanvraagformulier kopie dossier

Radiologiebeelden opvragen

Heeft u alleen radiologiebeelden nodig, inclusief het verslag van de radioloog?

Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling Radiologie:

  • 010 - 258 5975
  • Routenummer 50

Zij stemmen met u af of zij de gegevens digitaal kunnen/mogen verstrekken. Desgewenst kun u bij hen een cd-rom met de beelden afhalen. U bent verplicht zich bij het afhalen te legitimeren.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting.
U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons ziekenhuis.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Tel.nr. (010) 258 5137