Veel gestelde vragen over toestemming

Soms kan het belangrijk zijn dat de zorgverleners in ons ziekenhuis, die direct bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens elektronisch kunnen delen met één of meerdere zorgverleners in een ander ziekenhuis.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Als u in de toekomst een behandeling krijgt in een ander ziekenhuis. U geeft nu al toestemming zodat later, op het moment dat dat nodig is, de betrokken zorgverleners in het andere ziekenhuis uw gegevens elektronisch kunnen raadplegen.
 • Als uw arts uw behandelplan bespreekt in een multidisciplinair overleg met artsen in andere zorginstellingen.
 • Als u voor een second opinion een ander ziekenhuis bezoekt.
 • Als uw arts uw gezondheidssituatie wil overleggen met een collega buiten het IJsselland Ziekenhuis.

Bent u doorverwezen naar een ander ziekenhuis en neemt een arts daar de behandeling over? 
Dan wordt uw toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens niet expliciet gevraagd.
Als u akkoord gaat met de verwijzing naar het andere ziekenhuis wordt verondersteld dat uw medische gegevens mogen worden gedeeld.

Meer informatie hierover vindt u in:

1. Algemene vragen

 • Wat gebeurt er als ik toestemming geef voor het beschikbaar stellen van mijn gegevens?

   

  Wij leggen uw toestemming vast in uw dossier. Vanaf dat moment mag uw behandelend arts uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners werkzaam in andere ziekenhuizen.

 • Wanneer kunnen zorgverleners in een andere instelling uw medische gegevens opvragen?

   

  Zorgverleners in andere instellingen kunnen uw medische gegevens niet zomaar opvragen. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen deze gegevens inzien.

 • Hoe veilig is de uitwisseling van patiëntgegevens?

  De uitwisseling van uw medische gegevens dient aan strenge (wettelijke) veiligheidseisen te voldoen. Dit wordt ook regelmatig gecontroleerd. Bovendien wordt verplicht bijgehouden wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd of beschikbaar heeft gesteld.

 • Ik heb al toestemming gegeven bij de huisarts en/of bij mijn apotheek, is dit niet hetzelfde?

  Dit is niet hetzelfde. U verleent toestemming per zorgaanbieder.

 • Waar kan ik terecht als ik nog andere vragen heb?

   

  Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting van ons ziekenhuis:

  ·      Telefoon: 010 – 258 5004

  ·      E-mail: patientenvoorlichting@ysl.nl

  Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.30 – 16.30 uur.

   

2. Toestemming of bezwaar vastleggen

 • Hoe kan ik toestemming of bezwaar vastleggen?

  De medewerkers van de centrale receptie of de balie van de polikliniek zullen u de vraag voorleggen of u akkoord bent met het elektronisch uitwisselen van uw gegevens. Ook uw behandelend arts kan dit doen. Tevens kunt u zelf uw toestemming vastleggen in Mijn IJsselland via de knop “Digitaal inchecken” (stap 5: Mijn toestemmingen).

  Uw JA of NEE registreren wij in uw patiëntendossier.

 • Kan ik mijn toestemming of bezwaar ook wijzigen?

  Ja, u kunt uw toestemming of uw bezwaar altijd wijzigen. De medewerkers van de centrale receptie kunnen dit wijzigen. Ook kunt u dit zelf doen in Mijn IJsselland via de knop “Digitaal inchecken” (stap 5: Mijn toestemmingen).

   

 • Wat gebeurt er als mij in verband met mijn toestand niet om toestemming kan worden gevraagd?

  Als de behandeling dit vereist, mogen de medische gegevens toch worden uitgewisseld.

   

2.1 Toestemming

 • Hoe werkt het in de praktijk?

   

  Als u toestemming geeft voor de uitwisseling van digitaal beeldmateriaal en medische gegevens dan leggen wij uw toestemming elektronisch vast. Vervolgens bepaalt uw arts welke gegevens voor uitwisseling beschikbaar moeten worden gesteld. Deze gegevens kunnen vervolgens door andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling worden geraadpleegd.

   

 • Worden mijn gegevens veilig behandeld?

  Het systeem moet voldoen aan strenge wettelijke eisen. Hierdoor wordt geborgd dat uw gegevens veilig worden uitgewisseld en dat alleen bevoegde personen toegang kunnen krijgen. Bovendien wordt bijgehouden wie uw gegevens hebben geraadpleegd.

   

 • Hoe lang duurt het voordat mijn toestemming is verwerkt?

  Als u uw toestemming heeft gegeven, wordt dit meteenin het systeem verwerkt.

   

 • Hoe lang is mijn toestemming geldig?

  Uw toestemming blijft geldig tot het moment waarop u dit wijzigt.

   

 • Kan ik zelf mijn gegevens ook inzien?

  Uw gegevens kunt u inzien via www.ysl.nl/mijn-ijsselland. Met uw digid krijgt u toegang tot uw eigen persoonlijke digitale ziekenhuisomgeving. 

   

 • Wordt bijgehouden wie mijn gegevens heeft geraadpleegd?

  Dit is een wettelijke eis. Het systeem houdt bij wie en wanneer welke gegevens heeft geraadpleegd.

   

 • Wat gebeurt er met mijn oude informatie als ik mijn eerder gegeven toestemming weer intrek?

  Zodra u uw toestemming weer intrekt en uw bezwaar vastlegt, zijn al uw patiëntgegevens niet meer beschikbaar voor andere zorgaanbieders. Wel kan het zijn dat zorgverleners in andere instellingen waar u onder behandeling bent geweest, uw gegevens hebben geraadpleegd en (deels) hebben opgeslagen in het dossier van de andere instelling. U hebt altijd het recht om gegevens uit uw dossier te laten verwijderen.

   

2.2 Bezwaar

 • Als ik bezwaar laat vastleggen, worden er dan geen patiëntengegevens over mij beschikbaar gesteld?

  Als u uw bezwaar hebt laten vastleggen, worden er geen patiëntgegevens van u beschikbaar gesteld. Dat betekent dan andere zorgverleners uw gegevens niet digitaal kunnen inzien.

   

 • Waarom zou ik bezwaar laten vastleggen?

  Als u uw bezwaar laat vastleggen, zien zorgverleners dat en hoeven zij u hier niet naar te blijven vragen.