Veel gestelde vragen over toestemming

U komt nu of in de toekomst mogelijk in contact met nieuwe zorgverleners of ziekenhuizen. Met uw toestemming kunnen wij hen informeren over uw gezondheidssituatie en behandeling.

Uw toestemming is bijvoorbeeld van belang: 

  • als uw arts wil overleggen met collega’s buiten het IJsselland Ziekenhuis, of
  • als u een second opinion wilt.

Toestemming voor uitwisseling van uw medische gegevens kunt u zelf geven in Mijn IJsselland.

 

Vraag & antwoord


Hoe kan ik mijn toestemming registreren? 

  • Uw toestemming kunt u zelf vastleggen in Mijn IJsselland: ga naar “Mijn gegevens” en daarna naar “Mijn toestemmingen”.
    Kies bij Zorgplatform: “Akkoord, ik geef toestemming”.
  • Ook de receptie, de polikliniek of uw behandelend arts kunnen u de vraag voorleggen.

Dan registreren zij uw keuze in uw patiëntendossier.

Als u niets doet, blijft uw toestemming staan op: “Niet akkoord, ik geef geen toestemming”.

Hoe lang duurt het voordat mijn toestemming is verwerkt?
Dit wordt meteen in het systeem verwerkt. 

Wat gebeurt er als ik toestemming geef voor het beschikbaar stellen van mijn gegevens?
Vanaf dat moment mogen uw medische gegevens elektronisch beschikbaar worden gesteld aan zorgverleners, die betrokken zijn bij uw behandeling, in een andere zorginstelling.

Kunnen zorgverleners in een andere instelling mijn medische gegevens opvragen?
Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen en mogen deze gegevens raadplegen.

Wordt bijgehouden wie mijn gegevens heeft geraadpleegd?
Dit is een wettelijke eis. Het systeem houdt bij wie en wanneer welke gegevens heeft geraadpleegd.

Hoe veilig is de uitwisseling?

  • De uitwisseling van uw medische gegevens voldoet aan strenge (wettelijke) veiligheidseisen.

Dit wordt regelmatig gecontroleerd.

  • Alleen bevoegde personen krijgen toegang.
  • Bovendien zijn wij verplicht om bij te houden wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd.

Wat gebeurt er als ik behandeld moet worden en niet in staat ben om toestemming te geven? (bijv. buiten bewustzijn)
Als uw behandeling dit vereist, mogen de medische gegevens toch worden uitgewisseld.

Ik heb toestemming gegeven voor de uitwisseling van mijn medische gegevens omdat ik een second opinion wil. Hoe gaat het nu verder? 
Neem contact op met de medewerkers van Patiëntenvoorlichting (010 – 258 5137).
Zij geven u nadere instructies.

Hoe lang is mijn toestemming geldig?
Uw toestemming blijft geldig tot het moment waarop u dit wijzigt of laat wijzigen.

Kan ik mijn ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ wijzigen?
Ja, u kunt dit ieder moment zelf aanpassen in Mijn IJsselland of laten aanpassen.

Wat gebeurt er met eerder beschikbaar gestelde medische gegevens als ik mijn toestemming intrek?
Dan zijn al uw medische gegevens niet meer beschikbaar voor andere zorgaanbieders. Wel kan het zijn dat zorgverleners in andere instellingen, waar u onder behandeling bent geweest, uw gegevens hebben geraadpleegd en (deels) hebben opgeslagen in uw dossier van de andere instelling. U heeft altijd het recht om gegevens uit dat dossier te laten verwijderen.

Ik heb al toestemming gegeven bij de huisarts en/of bij mijn apotheek, is dit niet hetzelfde?
Dit is niet hetzelfde. U verleent toestemming per zorgaanbieder.

Kunnen mijn medische gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?
Ook voor dit doel kunt u in Mijn IJsselland toestemming geven.

Uw medische gegevens mogen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek als alle persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN, etc.) zijn verwijderd. De medische gegevens zijn dan niet meer te herleiden naar u als persoon.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
U kunt contact opnemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting van ons ziekenhuis:

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.30 – 16.30 uur.