Veel gestelde vragen over toestemming

Soms kan het belangrijk zijn dat de zorgverleners in ons ziekenhuis, die direct bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens elektronisch kunnen delen met één of meerdere zorgverleners in een ander ziekenhuis.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Als u wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis en een arts neemt daar de behandeling over.
 • Als uw arts uw behandelplan bespreekt in een multidisciplinair overleg met artsen in andere zorginstellingen.
 • Als u voor een second opinion een ander ziekenhuis bezoekt.
 • Als uw arts uw gezondheidssituatie wil overleggen met een collega buiten het IJsselland Ziekenhuis.

Het uitwisselen van medische gegevens mag alleen gebeuren met uw toestemming. En uw gegevens mogen alleen worden geraadpleegd door zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken.

Meer informatie hierover vindt u in:

1. Algemene vragen

 • Wat gebeurt er als ik toestemming geef voor het beschikbaar stellen van mijn gegevens?

  Wij leggen uw toestemming vast in uw dossier. Vanaf dat moment mag uw behandelend arts uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners werkzaam in andere ziekenhuizen en instellingen. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen zorgverleners in een andere instelling uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

 • Wanneer kunnen zorgverleners in een andere instelling uw medische gegevens opvragen?

  Zorgverleners in andere instellingen kunnen uw medische gegevens niet zomaar opvragen. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen deze gegevens inzien. En zij mogen dit alleen doen als het nodig is voor uw behandeling.

 • Hoe veilig is de uitwisseling van patiëntgegevens?

  De uitwisseling van uw medische gegevens dient aan strenge (wettelijke) veiligheidseisen te voldoen. Dit wordt ook regelmatig gecontroleerd. Bovendien wordt verplicht bijgehouden wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd of beschikbaar heeft gesteld.

 • Ik heb al toestemming gegeven bij de huisarts en/of bij mijn apotheek, is dit niet hetzelfde?

  Dit is niet hetzelfde. U verleent toestemming per zorgaanbieder.

 • Waar kan ik terecht als ik nog andere vragen heb?

   

  Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Patiëntenvoorlichting van ons ziekenhuis:

  ·      Routenummer: 89

  ·      Telefoon: 010 – 258 5004

  ·      E-mail: patientenvoorlichting@ysl.nl

  Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.30 – 16.30 uur en vrijdag 9.30 – 13.00 uur.

   

2. Toestemming of bezwaar vastleggen

 • Hoe kan ik toestemming of bezwaar vastleggen?

  Indien dat voor uw verdere behandeling gewenst is, zal uw arts u de vraag voorleggen of u akkoord bent met het elektronisch uitwisselen van uw gegevens. Uw “ja” of “nee” registreren wij in uw elektronisch patiënten dossier.

   

 • Hoe leg ik toestemming of bezwaar voor mijn kinderen vast?

  ·         Voor kinderen tot 12 jaar kan toestemming/bezwaar alleen door de ouder of voogd worden  vastgelegd.

  ·         Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind de toestemming moeten laten vastleggen.

  ·         Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zélf hun toestemming/bezwaar laten vastleggen. 

   

 • Kan ik mijn toestemming of bezwaar ook wijzigen?

  Ja, u kunt uw toestemming of uw bezwaar altijd intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw behandelend arts. 

   

 • Wat gebeurt er als mij in verband met mijn toestand niet om toestemming kan worden gevraagd?

  Als de behandeling dit vereist, mogen de medische gegevens toch worden uitgewisseld. U wordt dan achteraf geïnformeerd over het beschikbaar stellen van de informatie. Bovendien wordt u in de gelegenheid gesteld om alsnog toestemming te geven of te weigeren. Neemt u hiervoor contact op met uw behandelend arts.  

   

2.1 Toestemming

 • Hoe werkt het in de praktijk?

   

  Als u toestemming geeft voor de uitwisseling van digitaal beeldmateriaal en medische gegevens dan leggen wij uw toestemming elektronisch vast. Vervolgens bepaalt uw arts welke gegevens voor uitwisseling beschikbaar moeten worden gesteld. Deze gegevens kunnen vervolgens door andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling worden geraadpleegd.

   

 • Worden mijn gegevens veilig behandeld?

  Het systeem moet voldoen aan strenge wettelijke eisen. Hierdoor wordt geborgd dat uw gegevens veilig worden uitgewisseld en dat alleen bevoegde personen toegang kunnen krijgen.

   

 • Hoe lang duurt het voordat mijn toestemming is verwerkt?

  Als u uw toestemming heeft gegeven, wordt dit meteenin het systeem verwerkt.

   

 • Hoe lang is mijn toestemming geldig?

  Wij hanteren een geldigheidsduur van 5 jaar. Na deze periode zal u zo nodig opnieuw om toestemming worden gevraagd.

   

 • Welke informatie is over mij beschikbaar?

  Uw arts bepaalt welke medische informatie in het kader van uw behandeling uitgewisseld moet worden. Dit kunnen bijvoorbeeld CT- of MRI-onderzoeken zijn maar ook een radiologieverslag en bloeduitslag.

   

 • Kan ik zelf mijn gegevens ook inzien?

  U kunt uw gegevens inzien via ons patiëntenportaal Mijn IJsselland. Met uw digid krijgt u toegang tot uw eigen persoonlijke digitale ziekenhuisomgeving. 

   

 • Wordt bijgehouden wie mijn gegevens heeft geraadpleegd?

  Dit is een wettelijke eis. Zorgverleners moeten inloggen met een door de overheid verstrekte pas (UZI pas). Het systeem houdt bij wie en wanneer welke gegevens heeft geraadpleegd.

   

 • Wat gebeurt er met mijn oude informatie als ik mijn eerder gegeven toestemming weer intrek?

  Zodra u uw toestemming weer intrekt en uw bezwaar vastlegt, zijn al uw patiëntgegevens – dus ook de oude informatie – niet meer beschikbaar voor andere zorgaanbieders.

   

2.2 Bezwaar

 • Als ik bezwaar laat vastleggen, worden er dan geen patiëntengegevens over mij beschikbaar gesteld?

  Als u uw bezwaar hebt laten vastleggen, worden er geen patiëntgegevens van u beschikbaar gesteld. Dat betekent dan andere zorgverleners uw gegevens niet digitaal kunnen inzien. Ook niet in dringende situaties.

   

 • Waarom zou ik bezwaar laten vastleggen?

  Als u uw bezwaar laat vastleggen, zien zorgverleners dat en hoeven zij u hier niet naar te blijven vragen.