Medisch maatschappelijk werk

Wanneer u voor onderzoek of behandeling met het ziekenhuis in aanraking komt, kunt u te maken krijgen met slecht nieuws of andere ingrijpende situaties.

De medisch maatschappelijk werker kan u helpen bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten en u helpen grip te krijgen op de situatie. 

Voor wie is het medisch maatschappelijk werk bedoeld?

Het medisch maatschappelijk werk is bedoeld voor:

  • patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen
  • patiënten die poliklinisch in het ziekenhuis worden behandeld
  • naasten van patiënten, die ondersteuning kunnen gebruiken wanneer de situatie ook grote impact heeft op hun leven.

Contact

Wanneer u gebruik wilt maken van het medisch maatschappelijk werk, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts. Dit kan eventueel ook via de verpleging op uw afdeling of de doktersassistente bij de polikliniek. De arts vult een consultaanvraag in, waarna de medisch maatschappelijk werker wordt ingeschakeld. 

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de verpleging op uw afdeling.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: