Tarief consult

Indien u bent verwezen door een medisch specialist van het IJsselland Ziekenhuis worden de kosten door het ziekenhuis vergoed.

Indien u door de huisarts bent verwezen, wordt per consult van 45 minuten € 101,- in rekening gebracht. U dient dit bedrag direct na afloop van het consult contant te voldoen. U krijgt de nota mee, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden het consult volledig; bij een aantal zit deze zorg in het aanvullende pakket.
Wij adviseren u hiernaar te informeren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Indien u navraag doet bij uw ziektekostenverzekeraar of u de kosten vergoed krijgt, zijn de verschillende registratiecodes van mw. Bax mogelijk van belang. Deze vindt u hieronder:

Mw. drs. C.M. Bax, arts-seksuoloog NVVS-SH,

  • AGB-zorgverlenercode: 90-041146
  • AGB-praktijkcode: 90-50001
  • AGB-zorgverlenercode: 84-023286
  • AGB-praktijkcode: 84-54641