Organisatiestructuur IJsselland Ziekenhuis

De medisch specialisten

De Vereniging Medische Staf
In het IJsselland Ziekenhuis werken ruim 140 medisch specialisten. Zij vormen samen de Vereniging Medische Staf (VMS). Het bestuur van deze vereniging voert regelmatig overleg met de raad van bestuur over het reilen en zeilen van het ziekenhuis.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf
De vrijgevestigde medisch specialisten zijn lid van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) IJsselland Ziekenhuis, die per 1 januari 2015 is opgericht. Al deze artsen zijn eveneens  lid van de Vereniging Medische Staf.

De voorzitter van de VMS en de voorzitter van het MSB zijn lid van het managementteam.

Medewerkers en vrijwilligers

De ruim 1500 medewerkers van het ziekenhuis werken bij een van de volgende diensten:

  • Dienst Zorg
  • Medisch Ondersteunende Dienst
  • Dienst Control
  • Dienst Informatievoorziening en Faciliteiten
  • Dienst Personeel, Organisatie & Opleiding
  • Staf raad van bestuur

Daarnaast werken ruim 200 vrijwilligers in het IJsselland Ziekenhuis.

Adviesorganen

Het ziekenhuis heeft een aantal adviesorganen, zoals