Organisatiestructuur IJsselland Ziekenhuis

De medisch specialisten

De Vereniging Medische Staf
In het IJsselland Ziekenhuis werken ruim 150 medisch specialisten. Zij vormen samen de Vereniging Medische Staf (VMS). Het bestuur van deze vereniging voert regelmatig overleg met de raad van bestuur over het reilen en zeilen van het ziekenhuis.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf
De vrijgevestigde medisch specialisten zijn lid van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) IJsselland Ziekenhuis, die per 1 januari 2015 is opgericht. Al deze artsen zijn eveneens  lid van de Vereniging Medische Staf.

De voorzitter van de VMS en de voorzitter van het MSB zijn lid van het managementteam.

Medewerkers en vrijwilligers

In het IJsselland Ziekenhuis werken bijna 1900 medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers.

Adviesorganen

Het ziekenhuis heeft een aantal adviesorganen, zoals