Ziekenhuischeck

Op Ziekenhuischeck.nl geven de Nederlandse ziekenhuizen inzicht in hun kwaliteitsgegevens en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen.

Wat vindt u op Ziekenhuischeck.nl?

De Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2018 de website Ziekenhuischeck.nl gelanceerd.
Met dit gezamenlijke initiatief geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens. Zo bieden we u waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen.

Ziekenhuizen kunnen per behandeling met elkaar worden vergeleken. De website geeft ook informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen.

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed, maar niet alle ziekenhuizen zijn gelijk. Op Ziekenhuischeck kunt u eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg.

In het IJsselland Ziekenhuis wordt op alle verpleegafdelingen, poliklinieken, SEH (Spoedeisende Hulp) en ondersteunende afdelingen doorlopend Patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

14.592 patiënten

hebben in 2022 een enquête ingevuld.

De kliniek (inclusief Geboortecentrum en SEH) werd door 7549 patiënten gewaardeerd met een

    8,8

 

7043 patiënten waardeerden de polikliniek die zij bezochten gemiddeld met een

    8,6

Lees meer over patiënttevredenheidsonderzoek in het IJsselland
 

Ziekenhuischeck IJsselland Ziekenhuis