Patiënttevredenheid onderzoek

Hoe denkt u over ons ziekenhuis?

In het IJsselland Ziekenhuis wordt op alle verpleegafdelingen, poliklinieken, SEH (Spoedeisende Hulp) en ondersteunende afdelingen doorlopend Patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Dit doen wij bijvoorbeeld bij een opname op de verpleegafdeling of een bezoek aan de polikliniek.

12.284 patiënten

hebben in 2023 een enquête ingevuld.

Kijk hier voor het onderzoek uit 2023.

De kliniek (inclusief Geboortecentrum en SEH) werd door 7445 patiënten gewaardeerd met een

    8,9

 

4839 patiënten waardeerden in 2023 de polikliniek die zij bezochten gemiddeld met een

    8,6
 

Sterke punten.
Meer dan 95% van onze patiënten was in 2023 (zeer) tevreden met het contact met de verpleging, artsen en medewerkers in ons ziekenhuis. Ook luisteren én informatieverstrekking konden op de meeste afdelingen en poliklinieken rekenen op meer dan 95% tevredenheid.

Aandachtspunten
In de polikliniek zijn de wachttijd en het advies voor thuis aandachtspunten. In de kliniek zijn dit het opname- en het ontslaggesprek.

Aan de slag
De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek worden ieder kwartaal aan alle teamleiders en het management binnen het ziekenhuis gerapporteerd. Daarnaast zijn de resultaten gekoppeld aan de maandelijkse rapportages van de vakgroepen en specialismen. Zo werken we altijd aan verbeteringen.

Onze patiëntenenquêtes:

Patiëntenenquêtes geven ons inzicht in uw ervaring met onze zorg en stellen ons in de gelegenheid gewenste verbeteringen door te voeren.

Voor welk onderzoek kunnen onze patiënten worden benaderd?