Patiënttevredenheid onderzoek

Hoe denkt u over ons ziekenhuis?

In het IJsselland Ziekenhuis wordt op alle verpleegafdelingen, poliklinieken, SEH (Spoedeisende Hulp) en ondersteunende afdelingen doorlopend Patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.Dit doen wij bijvoorbeeld bij een opname op de verpleegafdeling of een bezoek aan de polikliniek.

16.937 patiënten

hebben in 2021 een enquête ingevuld.

Kijk hier voor het onderzoek uit 2021.

De kliniek (inclusief Geboortecentrum en SEH) werd door 7549 patiënten gewaardeerd met een

    8.7

 

9388 patiënten waardeerden de polikliniek die zij bezochten gemiddeld met een

    8,6
 

Sterke punten.
Meer dan 95% van onze patiënten is (zeer) tevreden met het contact met de verpleging en artsen in ons ziekenhuis. Ook luisteren én informatieverstrekking kunnen op de meeste afdelingen rekenen om meer dan 95% tevredenheid.

Verbeterpunt
Een verbeterpunt in de polikliniek is de wachttijd.

Aan de slag
Strategische projecten die in het IJsselland Ziekenhuis lopen, zetten volop in op het terugdringen van de wachttijden. Actuele informatie over de uitloop van het spreekuur laten we zien op beeldschemrn in de wachtruimtes.
De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek worden ieder kwartaal aan alle teamleiders en het management binnen het ziekenhuis gerapporteerd. Daarnaast zijn de resultaten gekoppeld aan de maandelijkse rapportages van de vakgroepen en specialismen. Zo werken we altijd aan verbeteringen.

Onze patiëntenenquêtes:

Patiëntenenquêtes geven ons inzicht in uw ervaring met onze zorg en stellen ons in de gelegenheid gewenste verbeteringen door te voeren.

Voor welk onderzoek kunnen onze patiënten worden benaderd?