Patiëntenenquêtes in het IJsselland Ziekenhuis

Patiëntenenquêtes geven ons inzicht in uw ervaring met onze zorg en stellen ons in de gelegenheid gewenste verbeteringen door te voeren.

Voor welk onderzoek kunt u worden benaderd?

Patiënttevredenheidsonderzoek op de polikliniek en in de kliniek

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de zorg en behandeling in ons ziekenhuis.

Bent u opgenomen geweest in onze kliniek?

Dan krijgt u, na uw ontslag, een mail met een link naar de enquête aangeboden. De (korte) enquête kunt u digitaal invullen en verzenden.

Heeft u één van onze poliklinieken bezocht?

Een willekeurige selectie van de patiënten, die een bezoek aan de polikliniek hebben gebracht, ontvangt aan het eind van de dag een mail met een link naar onze enquête.

Patiënten kunnen de (korte) enquête digitaal invullen en verzenden.

Wat gebeurt er met de ingevulde enquêtes?

  • Teamleidinggevenden en enkele speciaal daarvoor getrainde medewerkers kunnen op elk moment de reacties van patiënten van hún afdeling of polikliniek inzien en hier zo nodig actie op nemen.
  • Zij kunnen de resultaten van hun eigen afdeling/polikliniek ook op hoofdlijnen vergelijken met het gemiddelde van alle afdelingen/poliklinieken.
  • De Raad van Bestuur ontvangt 1x per kwartaal de belangrijkste resultaten.

Coloscopie enquête bij het MDL Centrum

Het MDL Centrum enquêteert patiënten die een coloscopie hebben ondergaan. In de rapportages wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds patiënten voor het Bevolkingsonderzoek Darmkanker en anderzijds reguliere patiënten.

Patiënten krijgen een mail met een link naar de enquête aangeboden. Zij kunnen de enquête digitaal invullen en verzenden.

Incidenteel patiënttevredenheidsonderzoek

Het kan zijn dat u als patiënt een verzoek krijgt om een enquête in te vullen en uw mening te geven over een afdeling die niet meedoet met de klinische of poliklinische enquête. Als deze afdeling een specifieke vraagstelling heeft voor patiënten, kan een ‘losse meting’ worden gedaan.