Beroepsmatig contact met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens?

Bij uw bezoek op de polikliniek en bij opname in ons ziekenhuis wordt gevraagd of u beroepsmatig in contact komt met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens of woonachtig bent op een bedrijf waar varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens worden gefokt. 

Het is het belangrijk dat u dit al bij het maken van een afspraak op de polikliniek of onderzoeksafdeling meldt!

Er bestaat hierdoor namelijk de kans dat u de MRSA-bacterie bij u draagt. U hoeft hier geen last van te ondervinden, maar MRSA kan problemen geven in het ziekenhuis.

Wilt u meer weten over MRSA en wat dit voor u betekent? Klik dan hier.

afspraak maken