Wat is onverzekerde zorg?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekerde en onverzekerde zorg. 

  • Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de verzekerde zorg. Dit betreft uw basisverzekeringspakket. Facturen van verzekerde zorg worden rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Hierbij geldt dat sommige behandelingen wel medisch noodzakelijk moeten zijn of door uw zorgverzekeraar goedgekeurd moeten worden (machtiging) om vanuit de basisverzekering vergoed te worden.  
  • De onverzekerde zorg valt buiten de basisverzekering en wordt naar gelang uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed via een aanvullende verzekering.

Welke behandelingen worden niet of niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering?

Een aantal behandelingen, zoals: 

  • bovenooglidcorrecties, met als uitzondering verlamde of verslapte oogleden als gevolg van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening,
  • correcties van een afwijkende oorstand (flaporen),
  • buikwandcorrectie (abdominoplastiek en liposuctie),
  • anticonceptiebehandeling (bijv. plaatsen van een spiraaltje, sterilisatie van man of vrouw),
  • hersteloperatie na sterilisatie,
  • besnijdenis,
  • borstprothese (uitzondering: bij een gedeeltelijke amputatie, bijvoorbeeld bij borstkanker),
  • behandelen van spataderen.

Als uw verzekering de zorg niet (helemaal) betaalt, moet u betalen voordat u naar de afspraak gaat.

Aanvullende informatie vindt u op de pagina Tarieven.

Zelfverwijzing

Wanneer u zonder verwijsbrief van een erkende verwijzer (huisarts, verloskundige, tandarts, medisch specialist) toch een (verzekerde) behandeling wenst te ondergaan, valt dit toch buiten uw basisverzekering. U zult de nota thuis ontvangen en zelf moeten voldoen.

Voor fysiotherapie, ergotherapie, orthoptie, prenatale screening, oefentherapie en 'zelfverwijzing in geval van spoed' is echter geen verwijzing noodzakelijk.

Aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een behandeling geheel of gedeeltelijk wanneer u aanvullend bent verzekerd. Het is daarom belangrijk dat u voor aanvang van uw eerste afspraak eerst uw polisvoorwaarden controleert of contact opneemt met uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor passanten

Deze informatie vindt u op de pagina Tarieven.