Beroepsmatig contact met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens?

Bij opname in ons ziekenhuis wordt gevraagd of u beroepsmatig in contact komt met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens of woonachtig bent op een bedrijf waar varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens worden gefokt.

Het is belangrijk dat u dit voor uw opname meldt!

Er bestaat hierdoor namelijk de kans dat u de MRSA-bacterie bij u draagt. U hoeft hier geen last van te ondervinden, maar MRSA kan problemen geven in het ziekenhuis.

Wilt u meer weten over MRSA en wat dit voor u betekent? Klik dan hier.