Pre Operatieve Polikliniek Anesthesiologie

Voordat u een operatie of onderzoek ondergaat, beoordeelt de anesthesioloog of u gezond genoeg bent om de operatie of het onderzoek te ondergaan.

Deze preoperatieve screening vindt plaats op de Pre Operatieve Polikliniek Anesthesiologie, ook wel POPA genoemd.  

De anesthesioloog bespreekt tijdens uw bezoek aan de POPA of tijdens een (beeld)belafspraak met u de soorten verdoving en de eventuele risico’s. De keuze voor een verdoving hangt nauw samen met uw gezondheid en het type ingreep.

Uw gezondheid brengen we in kaart met een gesprek, zo nodig lichamelijk onderzoek en een gezondheidsvragenlijst. Soms is aanvullend onderzoek of een verwijzing naar bijvoorbeeld een longarts of cardioloog noodzakelijk.

Pre Operatieve Polikliniek Anesthesiologie