Pre Operatieve Polikliniek Anesthesiologie (POPA)

Als u een operatie of onderzoek ondergaat, beoordeelt de anesthesioloog eerst of u gezond genoeg bent om de operatie of het onderzoek te ondergaan. Deze preoperatieve screening vindt plaats op de Pre Operatieve Polikliniek Anesthesiologie, ook wel POPA genoemd. 

De anesthesioloog bespreekt tijdens uw bezoek aan de POPA met u de soorten verdoving en de eventuele risico’s. De keuze voor een verdoving hangt nauw samen met uw gezondheid en het type ingreep.

Uw gezondheid brengen we in kaart met een gesprek, lichamelijk onderzoek en een gezondheidsvragenlijst. Soms is aanvullend onderzoek of een verwijzing naar bijvoorbeeld een longarts of cardioloog noodzakelijk.

De BeterDichtbij App

Als een van de eerste afdelingen in het IJsselland Ziekenhuis maken we op de POPA gebruik van de “BeterDichtbij App”. Deze gratis app is er voor iedere vraag die u wilt stellen tijdens uw behandeling. Dit kan op elk moment van de dag, via uw mobiele telefoon of computer.

U krijgt altijd een betrouwbaar antwoord op uw vraag. Dit gesprek maakt onderdeel uit van uw medisch dossier en wordt dus altijd volledig vertrouwelijk behandeld. Tijdens het POPA bezoek vragen we u of u van de  “BeterDichtbij” app gebruik wilt maken.  

Afspraak informatie

In overleg met uw specialist wordt u geopereerd. Voordat de specialist u mag opereren moet eerst uw gezondheid gekeurd worden op de Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie. De assistente van uw specialist, maakt in overleg met u een afspraak op deze polikliniek.

Heeft u vragen over uw afspraak of wilt u uw afspraak wijzigen? De Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie is van maandag tot en met vrijdag van 08.15-16.30 uur telefonisch bereikbaar op tel. (010) 258 5907. U vindt de polikliniek Pre-Operatieve Polikliniek Anesthesie op de begane grond van het ziekenhuis, route 82.