Tijdens uw afspraak

Bij de POPA ziet u tijdens uw bezoek verschillende zorgverleners. U kunt dit het best vergelijken met een carrousel, waarbij we u achtereenvolgens in de verschillende kamers binnenvragen.

Tijdens uw bezoek spreekt u achtereenvolgens:

  • De doktersassistent meet uw lengte en gewicht (indien nodig), neemt uw hartslag en bloeddruk op en maakt zo nodig een hartfilmpje (ECG).

  • De anesthesioloog bespreekt uw algemene gezondheidstoestand met u. Hij of zij verricht beperkt lichamelijk onderzoek (hart en longen) en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen. De anesthesioloog vertelt u ook welke vorm van verdoving in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereidingen voor de operatie nodig zijn.

  • De opnameverpleegkundige afhankelijk van uw ingreep, wordt er ook een opnamegesprek met een verpleegkundige van de afdeling voor u gepland. Die bereidt u voor op de ingreep, bespreekt het verloop van uw opname, de verwachte opnameduur, het herstelproces en leefregels voor thuis. Ook de opnamevragenlijst wordt alvast met u ingevuld.

Wachttijd

Omdat u door verschillende zorgverleners wordt gezien, brengt dit soms wat langere wachttijden met zich mee. Houd u er rekening mee dat het doorlopen van de hele ‘carrousel’ enige tijd met zich meebrengt. Ook als u gezond bent en geen medicatie gebruikt. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat wachten belastend voor u is. Wij doen er dan ook alles aan om het zo vlot mogelijk te laten verlopen.

In de wachtkamer van de POPA zitten patiënten die op verschillende poli’s afspraken hebben. De volgorde van binnenkomst is veelal niet de volgorde van behandeling.