Het gesprek met de anesthesioloog

Door de ingevulde vragenlijst en uw medicatie overzicht, heeft de anesthesioloog als u de spreekkamer binnenkomt al een goed overzicht van uw gezondheid.

Mochten er uit de vragenlijst belangrijke of onduidelijke zaken naar voren komen, dan bespreekt de anesthesioloog dit met u. 

Lichamelijk onderzoek

De anesthesioloog luistert vervolgens naar uw hart en longen en hij bekijkt de staat van uw gebit. Afhankelijk van uw leeftijd, gezondheid en de geplande operatie is soms aanvullend onderzoek nodig. Meestal gaat het dan om bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG), maar soms is het ook nodig om u bijvoorbeeld naar de cardioloog en longarts te verwijzen.

Als u bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis onder behandeling bent, vragen wij deze informatie meestal op. Uiteraard met uw toestemming.  

Manieren om te verdoven

Tijdens het consult bespreekt de anesthesioloog de manier van verdoven met u. Hier zijn verschillende manieren voor. De keuze hangt af van het type operatie, uw gezondheid en de gebruikte medicatie.

Ook bespreekt de anesthesioloog de bijwerkingen en mogelijke complicaties van een specifieke verdoving met u. U krijgt informatie mee over de gekozen techniek, zodat u alles nog een keer rustig kunt doorlezen. Als laatste bespreekt de anesthesioloog met u met welke medicijnen u op de dag van de operatie moet stoppen en welke u wel in mag nemen. Ook bespreekt hij het nuchter zijn met u.  

Op de POPA van het IJssellandziekenhuis werken naast de anesthesiologen ook arts-assistenten (dokters in opleiding tot anesthesioloog) en gespecialiseerde screenings-medewerkers.