Wondzorg

Om de patiënt een optimale wondbehandeling aan te kunnen bieden is een uniforme werkwijze en een goede samenwerking tussen zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn essentieel.

Het Wond Expertise Centrum (WEC) heeft, samen met een team van wondverpleegkundigen van samenwerkende thuiszorgorganisaties, de werkwijze beschreven. Hierin zijn de behandelrichtlijnen en zorgpaden voor de diverse wondbehandelingen opgenomen.

Het WEC heeft daarnaast met de deelnemende thuiszorgorganisaties samenwerkingsafspraken gemaakt. In deze afspraken staan onderwerpen beschreven zoals o.a. de regiefunctie van de wondverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie en de (beveiligde) communicatie met het WEC.

Doelgroep

Deze werkwijze is gemaakt voor u als huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist, verpleegkundige, wondverpleegkundige, wondconsulent, praktijkondersteuner, verzorgende en doktersassistent. Deze gids geeft u inzicht in wanneer u bevoegd en bekwaam bent om wondbehandelingen te verrichten en welke handelingen passen bij uw opleidingsniveau.

Klik op onderstaande afbeelding om het Wondzorgboekje te raadplegen.