De ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek zorgt voor uw geneesmiddelen als u bent opgenomen of als u voor (dag)behandeling in het IJsselland Ziekenhuis bent.

In de ziekenhuisapotheek werken ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers. Zij zorgen er samen met de artsen en verpleegkundigen voor dat u als patiënt op de juiste tijd het juiste geneesmiddel krijgt toegediend.

De ziekenhuisapothekers zijn voortdurend bezig om richtlijnen en processen te ontwikkelen die door de artsen gehanteerd kunnen worden bij het bepalen van de juiste medicatie.

Naast het leveren van geneesmiddelen worden de recepten die de arts voorschrijft gecontroleerd door de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek. Er wordt gekeken naar mogelijke interacties met andere geneesmiddelen, en de juiste dosering op basis van de gegevens van de patiënt. Dit heet medicatiebewaking.

De ziekenhuisapotheek levert geneesmiddelen die u als patiënt eventueel gaat gebruiken tijdens opname in het ziekenhuis. De poliklinische apotheek levert de geneesmiddelen die u als patiënt eventueel gaat gebruiken buiten het ziekenhuis. Deze medicatie kunt u bij de Regioapotheek ophalen of bij uw thuisapotheek.

Als ziekenhuisapotheek kunnen wij samen met de openbare apotheken van alle patiënten de geneesmiddelenlijsten elektronisch inzien en direct elektronisch overnemen. Hierbij is het wel van belang dat u toestemming geeft aan uw huisarts en uw apotheek om uw medische gegevens te delen via het LSP (Landelijk Schakel Punt), een beveiligd landelijk netwerk. Hiermee kunnen we direct zien welke geneesmiddelen er actief in gebruik zijn.

Zo kunnen wij uw geneesmiddelengebruik 24 uur per dag bewaken - waar u zich ook bevindt. Deze medicatiebewaking is altijd aangepast aan de laatste wetenschappelijke bevindingen.