Beleid

Pijnbestrijding is gericht op het verminderen of laten verdwijnen van de pijn. De pijnspecialist zal op basis van uw klachten en een lichamelijk onderzoek een behandelingsvoorstel doen.

Acute en chronische pijn

Acute pijn is pijn die korter dan zes weken duurt. Men spreekt van chronische pijn als de pijn langer duurt dan drie maanden. Vooral bij de behandeling van chronische pijn is overleg binnen een multi-disciplinair pijnteam van belang.

Multidisciplinaire pijnteam

Wanneer u een afspraak maakt bij één van de pijnspecialisten is de kans aanwezig dat uw pijnproblematiek besproken wordt binnen het multidisciplinaire pijnteam. Om de pijnbehandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is een multi-disciplinair pijnteam van groot belang. Het team bestaat uit de pijnspecialisten, revalidatie-artsen, een psycholoog en een manueel therapeut. 

Het kan dus voorkomen dat u, in verband met een zo groot mogelijke kans op vermindering van uw pijnklachten, verwezen wordt naar een andere specialist.

Behandeling van uw pijnklachten kan mede uitgevoerd worden door de verpleegkundig specialist.