Diabetes polikliniek

De Diabetespolikliniek is een onderdeel van de polikliniek Interne Geneeskunde en beschikt over een multidisciplinair team van specialisten voor patiënten met diabetes mellitus. 

In nauwe samenwerking met internisten, diabetesverpleegkundigen, diëtist, podotherapeuten, oogartsen en zo nodig andere disciplines (denk hierbij o.a. aan een gynaecoloog, nefroloog, vasculair verpleegkundige, maatschappelijk werk) staan wij als team voor gespecialiseerde diabeteszorg voor volwassenen.

U heeft als patiënt te maken met een vaste internist, diabetesverpleegkundige, podotherapeut en diëtist. Op deze manier stemmen wij de zorg op maat af.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van patiënten met diabetes type 1 en 2, zwangeren met zwangerschapsdiabetes of zwangeren met al bestaande diabetes, evenals andere vormen van diabetes. Daarnaast zijn wij bekend met insulinepompen, continue glucose sensor (CGM) en flash monitoring (FSL).

Een eerste afspraak

Wanneer het vermoeden bestaat dat u diabetes heeft óf als u al bekend bent met diabetes, kunt u in contact komen met een internist en een diabetesverpleegkundige. Voor een eerste afspraak heeft u een doorverwijzing nodig van een arts. Een verwijzing gebeurt via een huisarts, via een andere specialist uit het ziekenhuis of tijdens een opname in het ziekenhuis.

In de meeste gevallen zal de internist u eerst zien en u naar de diabetesverpleegkundige doorverwijzen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u eerst bij de diabetesverpleegkundige komt en daarna de internist bezoekt.

Vervolgafspraken

Vervolgafspraken worden zoveel mogelijk in overleg met u gemaakt. Dat kan een bezoek aan het ziekenhuis zijn, maar u kunt ook telefonisch, via e-consult of de BeterDichtbij app contact te hebben. Dit contact verloopt voornamelijk via de diabetesverpleegkundige of poli-assistent. Hiermee leveren wij zorg op maat.

Doel van de behandeling

Afhankelijk van uw zorgvraag kan het doel van de behandeling zijn:

  • Een zo goed mogelijke regulatie van de diabetes;
  • Tijdige opsporing, voorkoming en behandeling van risicofactoren en complicaties (zoals hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol);
  • U te ondersteunen in de dagelijkse zorg voor uw diabetes.

Bereikbaarheid

Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur op telefoonnummer: (010) 258 5930.

Poliklinieken Nesselande, Krimpen aan den IJssel en Kralingen

Op de poliklinieken Nesselande, Krimpen aan den IJssel en Kralingen verzorgen de internist en diabetesverpleegkundige diabetesspreekuren.

Nesselande: voor het maken van een afspraak belt u met telefoonnummer (010) 258 5700

Krimpen aan den IJssel: voor het maken van een afspraak belt u met telefoonnummer (010) 258 3400

Kralingen: voor het maken van een afspraak belt u met telefoonnummer (010) 258 5930 

E-consult en Beter Dichtbij

In verband met de wet op de privacy (AVG) mogen wij geen e-mail gebruiken om vertrouwelijke informatie met u uit te wisselen. Wij hebben daarom de mogelijkheid om veilig te mailen via het e-consult. In de folder 'E-consult hoe werkt dat' leest u hoe u het e-consult kunt starten.

Tevens beschikken wij over de Beterdichtbij app. In de folder Instructieflyer Beter Dichtbij (yslfolder.nl) leest u hier meer over. De diabetesverpleegkundige kan u hier meer over vertellen en u zo nodig aanmelden.

Spoedgevallen

Bij een spoedgeval kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de receptie van het IJsselland Ziekenhuis via (010) 258 5000. Indien u aangeeft dat het gaat om een spoedgeval kan de telefoniste u direct doorverbinden met een diabetesverpleegkundige.

Weekend, avond of nacht

In het weekend, avond of nacht kunt u bij problemen contact opnemen met de spoeddienst van uw huisarts of huisartsenpost.