Diabetes polikliniek

De diabetespolikliniek is een onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde. Mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) worden hier behandeld en begeleid. 

Op de diabetespolikliniek werken zes diabetesverpleegkundigen. Daarnaast is er een diabetesteam waaraan diverse disciplines deelnemen. 

Vlnr: Henny Nouwen, Gosine Blok, Pauline de Lange, Els Suiker en Chantal van Dijck

In januari 2012 is het IJsselland Ziekenhuis voor diabeteszorg door de Consumentenbond als koploper aangewezen.

Eerste afspraak

Wanneer het vermoeden bestaat dat u diabetes heeft óf als u al bekend bent met diabetes, kunt u in contact komen met een internist en een diabetesverpleegkundige.
Voor een eerste afspraak zult u door een arts doorverwezen moeten worden. Het is niet mogelijk om hiervoor zelf de diabetesverpleegkundige te bellen.  
Een eerste afspraak kunt u krijgen op verwijzing van een huisarts, maar het kan ook zijn dat een andere specialist uit het ziekenhuis deze doorverwijzing maakt. Dit kan een gynaecoloog zijn, een MDL-arts of iedere andere specialist in het ziekenhuis. Deze doorverwijzing kan vanuit de polikliniek zijn, maar ook tijdens of na een opname in het ziekenhuis.

In de meeste gevallen zal de internist u eerst zien en u naar de diabetesverpleegkundige doorverwijzen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u eerst bij de diabetesverpleegkundige komt en daarna de internist bezoekt.

Vervolgafspraken

Na de eerste afspraak maakt de diabetesverpleegkundige, in overleg met u, de vervolgafspraken. De doktersassistent van de internist kan deze vervolgafspraken ook voor u maken.

Locatie

Vooralsnog kunt u de diabetesverpleegkundige op diverse locaties vinden binnen het ziekenhuis. Te zijner tijd zal hier verandering in gebracht gaan worden.
In de centrale hal bij route 65 vindt u een bord met de aanwezigheid en de route waar u de diabetesverpleegkundige kunt vinden.

Bereikbaarheid

Maandag tot vrijdag tijdens kantooruren
Van maandag tot en met vrijdag streven wij ernaar om met tenminste 2 diabetesverpleegkundigen aanwezig te zijn.
De diabetesverpleegkundige is telefonisch te bereiken op onderstaande nummers. U wordt gevraagd uw naam en telefoonnummer in te spreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Gosine Blok: (010) 258 5171
Els Suiker: (010) 258 5542
Chantal van Dijck: (010) 258 5419
Henny Nouwen: (010) 258 5419
Pauline de Lange: (010) 258 5765

De diabetesverpleegkundigen zijn ook via e-mail te bereiken: diabver@ysl.nl

Weekend, avond of nacht

In het weekend, 's avonds of 's nachts kunt u bij problemen contact opnemen met de spoeddienst van uw huisarts of de huisartsenpost.

Spoedgevallen

Bij een spoedgeval kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de receptie van het IJsselland Ziekenhuis via (010) 258 5000. Indien u aangeeft dat het gaat om een spoedgeval kan de telefoniste u direct doorverbinden met een diabetesverpleegkundige.

Tijdens weekenden, avonden of nachten kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de spoeddienst van uw huisarts.

Buitenpoliklinieken Nesselande en Krimpen

Een aantal diabetesverpleegkundigen verzorgen ook spreekuren in de buitenpoliklinieken van het IJsselland Ziekenhuis.

Nesselande
Op maandagmiddag van 13.30-16.30 uur kunt u terecht op het spreekuur van de diabetesverpleegkundigen op buitenpolikliniek Nesselande. Voor het maken van een afspraak op de buitenpolikliniek belt u met telefoonnummer (010) 258 5700

Krimpen a/d IJssel
Op maandag- en dinsdagochtend kunt u terecht op het spreekuur van de diabetesverpleegkundigen op buitenpolikliniek Krimpen. Voor het maken van een afspraak op de buitenpolikliniek belt u met telefoonnummer (010) 258 3400