Ogen en diabetes

Diabetes is een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Hoe komt dat? 

We hebben het netvlies (of de retina) van het oog nodig om te kunnen zien. De bloedvaatjes van het netvlies worden bij langdurig verhoogde glucosewaarden vaak het eerst aangetast.

Daarom zult u door uw behandelaar ook worden geadviseerd om gemiddeld 1x per jaar uw ogen na te laten kijken door de oogarts.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: