Ziekte en diabetes

Indien iemand met diabetes ziek is, is het belangrijk dat, indien mogelijk, regelmatig de bloedsuiker gecontroleerd worden. Dit geldt met name voor insulinegebruikers.

Bij ziekte en diabetes kunt u verwachten dat de bloedsuikers hoger worden. De hoeveelheid insuline die het lichaam nodig heeft ligt dan namelijk veel hoger.
Belangrijk is dat men goed blijft drinken. Neem contact op met uw huisarts indien u niets binnen kunt houden.

Indien iemand met diabetes type 1 ziek wordt, is het helemaal belangrijk dat men zichzelf goed in acht neemt.
Indien men blijft braken en de bloedsuikers niet lager worden, dient u direct contact op te nemen: tijdens kantoortijden via de receptie van het IJsselland Ziekenhuis en vragen naar de diabetesverpleegkundige, tel.: (010) 258 5000.
Buiten kantoortijden: via de huisartsenpost of de spoedlijn van uw huisarts.