Poliklinische behandeling ergotherapie

De ergotherapeut voert op verwijzing van de geriater of neuroloog uit het IJsselland Ziekenhuis een éénmalige screening uit in de thuissituatie. Tijdens deze screening worden de valrisico's of het cognitief functioneren in het dagelijks handelen in kaart gebracht.

De ergotherapeut brengt de beperkingen in de thuissituatie in kaart en ondersteunt de klinisch geriater/neuroloog door middel van haar bevindingen. Dit kan helpen bij het stellen van een juiste diagnose.

Verder beoordeelt de ergotherapeut tijdens het huisbezoek:

  • de veiligheid in huis.
  • of u bepaalde dagelijkse activiteiten op een veilige manier uitvoert.
  • of u hulpmiddelen nodig heeft en of er aanpassingen in huis gewenst zijn.
  • of er extra zorg nodig is.

Daarnaast geeft ze adviezen om uw zelfstandigheid en veiligheid thuis zoveel mogelijk te waarborgen.

De ergotherapeut in het ziekenhuis geeft geen eerstelijns behandelingen. Hiervoor kunt u terecht bij diverse eerstelijns ergotherapiepraktijken in de omgeving.

Vergoeding van poliklinische behandeling

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. U heeft recht op 10 behandeluren per kalenderjaar. In sommige gevallen is hierin uitbreiding mogelijk. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer informatie.

De ergotherapeut zal de voor u gemaakte administratietijd declareren als behandeltijd. Hierin vallen o.a. telefoontjes naar overige instanties, adviesbrieven of een eindrapportage naar de verwijzend specialist.