Ergotherapeutische behandeling tijdens opname (klinisch)

Tijdens de opname in het ziekenhuis kan een ergotherapeut worden ingeschakeld. De verwijzing komt van de medisch specialist. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de hulpvraag en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat doet de ergotherapeut bij een klinische opname in het ziekenhuis?

De ergotherapeut.....

  • observeert een dagelijkse activiteit, bijvoorbeeld wassen/aankleden of een kopje koffie zetten. Het doel hiervan is observeren welke fysieke en cognitieve functies (aandacht, geheugen, informatieverwerking enz.) aanwezig zijn en van invloed zijn op het dagelijks handelen. 
  • geeft u adviezen voor het zo zelfstandig en optimaal mogelijk uitvoeren van uw dagelijkse handelingen.
  • geeft advies over een stoel, rolstoel of zithouding, onder andere om doorzitwonden te voorkomen of te verminderen.
  • kijkt samen met u naar de voorwaarden bij ontslag uit het ziekenhuis en zorgt voor adviezen ten aanzien van uw vervolg naar huis of naar een andere instelling.  
  • verzorgt oefeningen met de arm en/of hand bij neurologische aandoeningen. Deze oefeningen worden betrokken in uw dagelijkse activiteiten. 

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: