De geriatriefysiotherapeut

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, kunnen in aanraking komen met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, osteoporose of valproblemen met als gevolg een botbreuk. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij behorende ziektebeelden.

Bekijk het filmpje Wat doet een geriatriefysiotherapeut?' van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie.

Werkwijze geriatriefysiotherapeut bij opname in ziekenhuis

Tijdens de eerste kennismaking worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen en richt zich voornamelijk op het terugkeren naar het niveau van voor uw opname.

Wanneer verdere revalidatie noodzakelijk is, wordt er een advies gegeven wat voor u de beste plek kan zijn. De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, lopen, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

Valpoli

Wanneer u het afgelopen jaar meerdere keren om onduidelijke redenen bijna bent gevallen of werkelijk bent gevallen, kunt u worden doorverwezen naar de polikliniek klinische geriatrie voor een valanalyse. De gesprekken en onderzoek die nodig zijn voor een valanalyse zijn gebundeld in de Valpoli.

Ga naar informatie over de polikliniek Klinische geriatrie.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: