Begeleiding tijdens opname

De fysiotherapeut begeleidt, instrueert en coacht de patiënten tijdens de opname in het ziekenhuis en werkt volgens de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen.

De behandeling richt zich met name op revalidatie en bevordering van uw herstel.
Enkele voorbeelden zijn:

  • (trap)lopen met krukken na een heup- of knieoperatie;
  • ademhalingsoefeningen bij longaandoeningen en (grote) buikoperaties;
  • revalidatie na een hartinfarct of CVA (beroerte);
  • beweegoefeningen (mobilisatie) wanneer u bedlegerig bent.

De fysiotherapeut informeert de behandelend arts over de voortgang en over het eventuele vervolgtraject.

Dagelijks vindt overleg plaats met de verpleegkundigen op de afdeling, de arts en eventueel andere disciplines om uw ziekenhuisopname zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Rollators met infuusstandaard

Het IJsselland Ziekenhuis heeft 10 rollators waarop een infuuspaal is gemonteerd.