Opname

Uw huisarts kan u verwijzen naar de klinisch geriater voor een opname.
Soms blijkt bij een polikliniekafspraak dat een opname de voorkeur heeft. Dan besluit de klinisch geriater alsnog tot een opname.

De voornaamste reden om iemand op de afdeling klinische geriatrie op te nemen, is een lichamelijke ziekte of de verdenking op een lichamelijke ziekte.

Tijdens de opname vinden onderzoek en behandeling plaats. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het behoud of herstel van de zelfzorg en het lopen. Wij stimuleren u - natuurlijk naar vermogen - om dit zo spoedig mogelijk weer zelf te doen. Er is veel aandacht voor een normale dagstructuur.

Multidisciplinair werken
Om kwalitatief goede zorg te verlenen zijn meerdere zorgverleners betrokken. Vaak wordt bijvoorbeeld het advies gevraagd van een fysiotherapeut of ergotherapeut.
Dit heet multidisciplinair werken en is een belangrijk kenmerk van de geriatrie.

Weer naar huis

Op de afdeling klinische geriatrie is extra aandacht voor eventuele problemen bij het ontslag naar huis. Contact met de mantelzorgers is daarom voor ons van groot belang. 

Wat is mantelzorg?
U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid (ouders, kinderen, partner, broer, zus) dat aangewezen is op de hulp van anderen. Dergelijke hulp aan vrienden, buren en kennissen wordt ook gezien als mantelzorg.

Contact met andere zorgverleners
Klinisch geriaters hebben veel contact met andere zorgverleners in de ouderenzorg zoals huisartsen, verpleeghuisartsen en ouderenpsychiaters.