Zorg voor kwetsbare ouderen

Wij noemen een oudere kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijkse functioneren. Kwetsbare ouderen zijn extra gevoelig voor complicaties bij ziekte.

Geriatrische problemen zijn:

  • onverklaarbaar gewichtsverlies
  • acute verwardheid
  • vallen
  • slechte conditie.

Vaak is er sprake van een chronische ziekte of van meerdere aandoeningen tegelijk.

Meer ziekte betekent ook meer medicijn gebruik. Bij ouderen geeft dit een hoger risico op bijwerkingen. Bij iedere nieuwe acute ziekte of nieuw probleem bestaat er een groot risico op verstoring van het evenwicht in de gezondheid en het dagelijkse functioneren. Dit kan als gevolg hebben: een blijvend slechtere mobiliteit en toenemende afhankelijkheid van zorg.

Wat kan de klinisch geriater voor u betekenen?

De klinisch geriater zoekt naar beïnvloedbare factoren om het risico op of de gevolgen van geriatrische problemen te verkleinen. Alle factoren moeten in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld.

De klinisch geriater maakt in overleg met een patiënt een afweging tussen:

  • de belasting van onderzoek en behandeling
  • en de winst van de kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven en behoud van zelfstandigheid zijn belangrijke doelen van de behandeling.