Spreken en verstaan

In het dagelijks leven is communicatie onmisbaar. Door te praten en te luisteren of op andere manieren te communiceren (schrijven, gebaren e.d.) begrijpen wij elkaar.

Om te spreken moeten we ademen en onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen gebruiken. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces.

Stoornissen hierin worden door de logopediste behandeld. 

Logopedisten

In het IJsselland Ziekenhuis zijn twee logopedisten werkzaam:

  • Ingrid Arp: aanwezig op maandag, donderdag en vrijdagmiddag;
  • Sanne-Sophie Marquart: aanwezig op dinsdag en woensdag. 

Beide logopedisten behandelen alleen klinische patiënten. Verwijzingen vinden plaats door een medisch specialist.

Logopedie na ontslag

Het is mogelijk dat een patiënt na het ontslag uit het ziekenhuis nog logopedie nodig heeft. In dat geval wordt een overdracht geschreven, zodat de behandeling optimaal voortgezet kan worden. Deze behandeling kan plaatsvinden binnen een revalidatiecentrum, verpleeghuis of vrijgevestigde praktijk.