Onderzoek van de borst

Als u door de huisarts verwezen wordt voor een onderzoek van de borst en u bent ouder dan 30 jaar, wordt er altijd eerst een mammogram verricht. Als daar afwijkingen op zichtbaar zijn, of de radioloog het op basis van de aanvraag nodig vindt, wordt er eventueel aanvullend ook een echo onderzoek verricht. Het is niet mogelijk om met de echo de borst te onderzoeken zonder gericht ergens op af te kunnen.

Bij vrouwen jonger dan 30 jaar is het mammogram minder geschikt omdat er nog teveel klierweefsel aanwezig is om het mammogram goed te kunnen beoordelen. Bij knobbels in de borst wordt dan eerst met echo gekeken.

Mammogram

Er worden twee foto’s per borst gemaakt. De borst wordt daarvoor tussen twee platen gedrukt om het klierweefsel zo veel mogelijk uit elkaar te duwen. We hebben een modern mammografie-apparaat met gekromde platen om het ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Echografie

We proberen zoveel  mogelijk op dezelfde dag nog het echo-onderzoek uit te voeren als daar aanleiding voor is. Soms laat het programma dat niet toe, dan krijgt u een afspraak voor het eerst volgende echo programma. Met echo kijkt de laborant met een echo apparaat naar de door de radioloog aangegeven plek op de foto. Zo nodig komt de radioloog zelf ook kijken.

Cystes

Veel van de voelbare knobbels in de borst zijn cystes, dit zijn met vocht gevulde holtes. Deze zijn niet kwaadaardig. Als u er last van heeft, kunnen we de cystes leegprikken met een dunne naald. Dit kan verlichting geven, maar de cystes kunnen ook terugkomen. Het leegprikken van de cystes gebeurt met een echo onderzoek.

Biopt

Als er een afwijking gevonden wordt met de echo waar verder naar gekeken moet worden kan er een biopt gedaan worden. De radioloog zoekt de afwijking op met de echo, verdooft de huid met een prik en maakt een klein gaatje in de huid. Daarna neemt ze met een bioptnaald 2 of 3 ‘hapjes’ uit de afwijking. Het gaatje wordt gedicht met hechtpleisters. U mag gewoon naar huis. De uitslag hiervan ontvangt u na enkele dagen via de poli chirurgie.

Stereotactisch biopt

Sommige afwijkingen zijn alleen zichtbaar op het mammogram en niet op de echo. In dat geval worden er biopten afgenomen op de stereotaxie tafel. Dit is een tafel met een gat erin waar uw borst doorheen kan. Met behulp van foto’s kan de radioloog dan weefsel afnemen van de afwijking.

Lokalisatie

Als een afwijking niet te voelen is, maar alleen te zien is met echo of mammografie kan de radioloog de afwijking markeren voor de chirurg. Meestal gaat dat met de echo. Na verdoving van de huid wordt er dan met behulp van de echo een jodium zaadje in de afwijking achtergelaten die tijdens de operatie goed terug te vinden is.