CT onderzoek

CT is een afkorting van Computer Tomograaf. Met behulp van een CT-scanner worden digitale dwarsdoorsnede beelden van een lichaamsdeel gemaakt.

Tijdens het maken van deze scan ligt u op een onderzoekstafel en ligt het te onderzoeken lichaamsdeel in het midden van het apparaat. In dit apparaat draait een röntgenbuis in een cirkel om de tafel heen. Dit kunt u niet zien, wel horen. De verkregen gegevens worden opgeslagen en kunnen naderhand nog worden bewerkt.

Wanneer het onderzoek start, gaat de tafel waarop u ligt, zachtjes bewegen. Hierbij schuift het te onderzoeken lichaamsdeel langzaam in een korte tunnel die aan beide zijden open is. U dient hierbij goed stil te blijven liggen en eventuele instructies van de laborant op te volgen. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd even de adem in te houden.

Het onderzoek zal, afhankelijk van de aanvraag, ongeveer 10-20 minuten duren.