Polikliniek Reumatologie

Het spreekuur wordt verzorgd door de reumatologen mw. dr. R.C. Padmos, dhr. S. Sadrediny en mw. drs. ir. L.J.C. Kranenburg. Zij doen dit samen met twee verpleegkundig specialisten en twee reumaconsulenten.

De reumatologen en verpleegkundig specialisten zijn verbonden aan het Erasmus MC en houden spreekuur in het IJsselland Ziekenhuis, het Erasmus MC en het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis.

Mw. Padmos houdt op maandag en dinsdag spreekuur in het IJsselland Ziekenhuis, dhr. Sadrediny op woensdag en mw. Kranenburg op donderdag en vrijdag. De verpleegkundig specialisten zijn aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. De reumaconsulenten zijn aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag (even weken), donderdag (oneven weken) en vrijdag.

Bekijk de pagina met de zorgverleners.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp: